Oznámení školy: Distanční výuka, DOD a jiné

O Z N Á M E N Í: od pondělí 4. 1. 2021

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá od 4.1.2021 distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) po předchozí domluvě s pedagogickým pracovníkem.

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Z důvodu epidemiologické situace jsou dny otevřených dveří 9. ledna 2021 zrušeny.  Místo DOD vám v daný den nabidneme vitruální prohlídku školy.