zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Výuka’

Ve dnech 14.3. až 18.3. 2016 uspořádala naše škola týdenní lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších. Fotografie z průběhu lyžařského výcviku si můžete prohlédnout zde:

(pravé tlačítko myši na vybrané fotografii a zvolte nabídku “Otevřít obrázek na nové kartě” – tím si můžete fotografii prohlédnout v původní velikosti)

seznamy literárních děl k maturitní zkoušce

šablona pro vytvoření seznamu četby

k ústní maturitní zkoušce:

školní rok 2012/2013

termíny jsou stanoveny v souladu s plánem práce školy:

studijní volno

  • 24. 4. 2013 (středa) až 30.4. 2013 (úterý)

státní část maturitní zkoušky

  • 2. 5. 2013 až 14. 5. 2013

školní část maturitní zkoušky

třída 4.A:

  • 15. 5. 2013 až 21.5. 2013 (praktická zkouška a teorie)

třída 4.B:

  • 15. 5. 2013 až 23.5. 2013 (praktická část a teoretická část)

Vyberte si z nabídky studia na některé vysoké škole:

WEBOVÉ PORTÁLY VYUŽITELNÉ PRO VÝUKU ČEŠTINY

www.google.cz

– obecný vyhledavač

www.ujc.cas.cz

– Ústav pro jazyk český

www.ceskaliteratura.cz

– Česká literatura na internetu, neaktualizována od r. 2006

www.diktaty.ewa.cz

–diktáty pro procvičování nejrůznějších jevů v ČJ

literatura.kvalitne.cz

– encyklopedie literatury (odborná literatura, autoři)

stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz

– středoškolské učivo – přehledně, stručně

capek.misto.cz

– vše o Karlu Čapkovi

www.lupomesky.cz/maj

– vše o Máchově Máji (včetně textů vl. Máje)

ld.johanesville.net

– různé perličky

texty.citanka.cz

– starší texty (ukázky)

cte.cuni.cz

– české texty elektronicky (mj. i ukázky autorů ze 30. let)

pismak.cz

– pro amatérské texty

archiv.ucl.cas.cz

– digitalizovaný archiv časopisů

www.hostbrno.cz

– samostatný brněnský časopis Host (měsíčník pro literaturu a

čtenáře)

www.tydenik-knihy.cz

– přehled všech nových knih, které právě vycházejí v jednotlivých

nakladatelstvích

www.noveknihy.cz

– vydávané novinky

www.kosmas.cz

– vydávané novinky a aktuality ze světa knih (Kosmas =

internetové knihkupectví)

www.nuda.cz

– amatérské studentské časopisy (nejč. gymnázií)

www.ctenarsky-denik.cz

– největší čtenářský deník na celém internetu

www.referaty.cz

– studentské referáty z různých oblastí

www.cesky-jazyk.cz

– nejen studentské referáty, ale i slohové práce

www.cdstudent.cz

– student v pohodě (referáty, maturitní otázky, čtenářský deník…

TERMÍN KONTROLY ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU

KAŽDÝ ŽÁK ODEVZDÁ KONCEM ROKU (TJ. NEJPOZDĚJI PRVNÍ HODINU LITERATURY V MĚSÍCI ČERVNU) ČTENÁŘSKÝ DENÍK S PŘEČTENÝMI KNIHAMI.

5 knih povinně, ostatní si můžete volit z nabídky, nebo si vybrat podle svého zájmu.

Jako čtenářský deník využij nejlépe formát A4 , nejlépe sběrné desky (portfolio).

Zápis bude mít zadanou strukturu.

ZÁPIS VE ČTENÁŘSKÉM DENÍKU BUDE OBSAHOVAT:

1) bibliografické údaje:

tzn. jméno autora, název knihy, jméno překladatele (pokud je cizojazyčná), případně jméno ilustrátora (je-li kniha ilustrovaná), místo vydání, název nakladatelství, rok vydání;

informace o žánru díla, popř. jeho zařazení do určitého slohu nebo uměleckého období (směru), příslušnost k národní literatuře, stručně téma díla;

2) velmi stručný obsah :

informace o členění na díly nebo oddíly, názvy některých samostatných dílčích částí (např. básní a povídek), u epických děl stručná informace o ději, hlavních postavách, u děl bezdějových informace o námětu (např. jednotlivých básní), nejdůležitější reálie – zeměpisné lokality, historické události, jichž se dílo dotýká);

3) výklad díla:

charakteristika námětu, důležitých motivů, kompozičních a jazykových prostředků;

4) kontext

informace o postavení díla v autorově tvorbě, o okolnostech, jež doprovázely vznik díla, jak dílo ovlivnilo další autory, zda inspirovalo jiné umělce (např. zfilmování románu);

5) ukázka – citace

6) doprovodné materiály: např. fotografie autora;

7) literatura a prameny: výchozím textem je učebnice, bibliografie dalších titulů sekundární literatury (případně web-adresy);

8) vlastní hodnocení: hodnocení, zamyšlení nad knihou  – například:

o       podobná zkušenost, kterou jsem zažil já nebo někdo blízký, známý;

o       kritiku (kladnou/zápornou) hlavního hrdiny či jiné z postav;

o       zamyšlení nad jazykem knihy, nad stylem autora, nad kompozicí knihy;

o       poselství knihy;

o       jak by ses zachoval ty v podobné situaci;

o       co mi vadilo/ co mě zaujalo v knize;

o       jaké myšlenky mě napadly při čtení knihy;

o       co o mě kniha obohatila, co nového jsem se dozvěděl;

o       co jsem od knihy očekával, splnilo se mé očekávání;

o       co mě na knize překvapilo nebo šokovalo;

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole