zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Škola a veřejnost’

ŠKOLNÍ KNIHOVNA SZeŠ Čáslav

Knihovna není jen místem, kde se skladují knihy. Měla by být také místem setkávání, místem, kde se mohou konat různé akce, místem, kde se rozšiřují naše obzory.

V prvním patře naší budovy (naproti ředitelně) je všem studentům a učitelům k dispozici školní informační centrum se školní knihovnou. Můžete si nejen půjčovat knihy, ale i posedět a číst si, studovat, surfovat na Internetu. K dispozici je 15 PC s internetem, tiskárna + skener, kopírka, knihy a hlavně klidné prostředí knihovny.

Výpůjční hodiny:

 • ČTVRTEK   8:00 – 10:00
 • případně dle domluvy

Služby školní knihovny
On-line katalog a rezervační systém školní knihovny  – daný titul si můžete nejen vyhledat, ale i zarezervovat.
Výpůjční doba je 4 týdny, pak ji lze prodloužit, pokud není mezitím kniha rezervována.

Dále nabízíme:

 • Půjčování časopisů a novin
 • Pomoc s vyhledáváním informací na počítačích s připojením k internetu
 • Klidné studijní prostředí
 • Informační a poradenské služby ohledně vyhledávání informací v textech
 • objednávky knih a učebnic

Ve školní knihovně si můžete vybrat z nabídky přímo v místnosti knihovny: knižních titulů, některých časopisů a novin, případně se domluvit na dohledání žádaných textů v depozitu knih. Fond knihovny tvoří převážně beletrie klasických českých a světových autorů: dramata, básně, povídky, romány, encyklopedie, naučná literatura, knihy ze školního seznamu titulů k ústní maturitní zkoušce a dobrodružná literatura. Velmi důležitou částí fondu jsou naučné slovníky a velké obrázkové encyklopedie půjčované pouze prezenčně (přímo v prostředí knihovny).
Máte doma knihy, které nepotřebujete? Rušíte knihovnu? Přineste nám knihy do naší knihovny. Potřebujeme získávat nové tituly. Pomozte nám, prosím, knihovnu rozšiřovat.
Přijďte se podívat, půjčit si knížku, v klidu studovat.

Budu se na Vás těšit!
Mgr. Zina Kobrlová

 

„Otoč se má milá dozadu, sedí tam papoušek Kakadu“ – tak jsme se otočili a byl tam. Nejen Kakadu, ale i Ary, Amazoňani a mnoho dalších exotických opeřenců. Krásní tropičtí tvorové od maličkých bazilišků, větších chameleónů až po velké kočky byli k vidění na výstavě Exotika v Lysé nad Labem, kam se jeli podívat v pátek 26.10. 2018 studenti SZeŠ Čáslav. Na své si přišli nejen milovníci fauny, ale i flóry. Tučnice svými lesklými listy oslňovaly kolemjdoucí a zdejší Adély, které ještě nevečeřely, natahovaly své tentakule ve snaze ulovit alespoň malinkou octomilku. Naštěstí naši žáci nemuseli lovit mouchy, ale mohli si k obědu vybrat ze široké nabídky dobrot, které příjemně dolaďovaly náladu celé výstavy. A to nejlepší nakonec….? Ano, 1700 kg důstojnosti v podobě dvouhrbého Akima …       

Rothenburg2018

„A co si myslíte, že bude toto?“ Studentka se zavázanýma očima lehce ucukla, když se jejich úst dotkla chladná, mokrá, kyselá zelenina. Chutná to jako okurka, a je to ….kyselá okurka, v době Chotků hojně pěstovaná v oblasti Svatého Mikuláše a Svaté Kateřiny. Takto probíhala jedna z aktivit v rámci projektu Kačina – pole, lesy, lán – hrabě Chotek, to byl pán. Výukového programu se ve středu 3.10. 2018 zúčastnili žáci prvních ročníků SZeŠ Čáslav pod vedením paní Lišofské Rosické. Připraveno bylo mnoho velmi poučných, poutavých a pěkných aktivit. Počínaje ochutnávkou pochutin vyrobených z tradičního ovoce či zeleniny pěstovaných v době Chotků, přes rozhovory o škůdcích a chorobách dřevin v parku Kačina s konkrétními reálnými ukázkami přímo v přírodě. Tradiční byliny sloužící k ochucování pokrmů mohli žáci zhlédnout ve zdejší bylinkové zahradě a v místním skleníku pak měli možnost vidět netradiční rostliny jako rýži, kakaovník či korkový dub.
„Protože zámek nebylo možné v zimě vytopit, sloužil pouze jako letní sídlo“ – lehce se nám zatočila hlava. Prostory zámku jsou impozantní, což jsme mohli vidět při prohlídce – další součásti výukového programu. Ovšem nevím, kdo z žáků by se chtěl stát byť na jednu noc pekařkou, která ve zdejší kuchyni přes noc pekla chléb, nebo zručným tesařem, jehož původní, originální ponk jsme mohli obdivovat. Vznešenou atmosféru rezidence doladila zvuková kulisa a animace koní procházejících z maštalí ven na nádvoří. I my jsme tudy prošli a mohli se tak alespoň na chvíli přenést do doby, kdy kyselá okurka ze Svaté Kateřiny či Svatého Mikuláše patřila na panský stůl.

 

autor článku: Mgr. Lada Plekker

Ve dnech 30. září až 5. října 2018 jsme se vydali na dlouhou cestu vlakem za našimi slovenskými přáteli. Naším hlavním cílem bylo absolvovat výuku na místní střední odborné škole ekonomické. Ubytováni jsme byli v příjemném hotelu Preveza. Ve škole nás velice mile přivítali a přijali mezi sebe studenti, učitelé i vedení školy a my se aktivně účastnili vyučování ve třídách. Hned v pondělí jsme měli možnost se zapojit do výuky anglického jazyka, občanské nauky, nebo třeba tělesné výchovy. Pro některé z nás byla zajímavou zkušeností hodina ruského jazyka, a to hlavně z toho důvodu, že jsme všichni studenty německého jazyka. V úterý pro nás byl připraven program, během kterého jsme mohli nahlédnout do hodin geografie, ekonomiky nebo hospodářských výpočtů. Ve středu jsme obohatili své zážitky o výlet do Vysokých Tater, konkrétně jsme se vydali k Popradskému plesu, kam nás doprovázeli slovenští studenti společně s panem učitelem Mgr. Jánem Pramukou. Ve čtvrtek jsme v rámci projektového vyučování společně zpracovávali nastřádané materiály z předešlého dne, a to ve formě prezentací, fotografií, videí, kvízů a audio nahrávek. V pátek jsme školu navštívili naposledy, abychom se rozloučili s tamními studenty a učiteli. Poté naše kroky vedly už jen na nádraží a čekala nás cesta zpět domů. Závěrem bychom chtěli poděkovat za přátelskou atmosféru, skvělou organizaci a velmi milou spolupráci všem studentům, učitelům a paní ředitelce ze střední odborné školy ekonomické a také nesmíme zapomenout poděkovat panu učiteli Mgr. Rudolfovi Medunovi za jeho trpělivost a ochotu po celou dobu pobytu.

Pavlína Doudová
Třída 4.A

 

I v letošním roce se naše škola SZeŠ Čáslav podílela na pořádání Vinobraní ve velkolepém areálu zámku Kačina. Akce probíhala dne 08.září 2018 od 10:00h do 19:00h.
K průběhu vinobraní patří troubené fanfáry, koncerty populárních interpretů, ukázky zemědělských produktů, strojů, domácích zvířat, jezdeckých dovedností, soutěž o poznání odrůdy vína, burčákové hody, prohlídky zámku, mnoho dobrého jídla a samozřejmě vína.
Naši studenti se podíleli nejenom na pořádání Vinobraní, ale i na doprovodném programu. Studentky oboru agropodnikání-chovatelství nejprve ukázaly, co se naučila štěňata a posléze proběhla ukázka dog dancingu, agility, pachových stop a obran. Rovněž naši studenti předvedli ukázku Králičího hopu.
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem našim studentům a pedagogům, kteří se na 7.ročníku Vinobraní podíleli.

Ing. Jaromír Horníček
ředitel školy

 

 

Informace k zahájení nového školního roku 2018/19

Vážení studenti a zákonní zástupci,

dovolte nám seznámit Vás s několika informacemi, platnými od nového školního roku 2018/2019.

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti se stavebními úpravami budovy školy (zateplení, úpravy a stavby v interiéru) proběhne zahájení následujícím způsobem:

žáci prvních ročníků:

 • zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. 9. 2018 od 8:00 hod.
  Žáci 1. ročníků se společně s rodiči shromáždí v aule školy (1. patro),  kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky a také se seznámí se svými třídními učiteli.
 • adaptační kurz nebude v přípravném týdnu organizován.
 • seznamy učebnic a ostatních pomůcek sdělí žákům 1. ročníků jednotliví vyučující v úvodních hodinách daného vyučovacího předmětu.
 • žádné učebnice si nemusí žák opatřovat předem, protože ve škole bude pořádána výhodná miniburza učebnic
 • některé učebnice (např. český jazyk, cizí jazyky, apod.) si žáci objednávají společně hromadnou formou (z důvodu výhodnější ceny)
 • výjimku v zajištění pomůcek tvoří sešity, které by si každý žák měl k výuce připravit předem (většinou sešity formátu A4 – „linkované“, „nelinkované“ i „čtverečkové“)

žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků:

 • zahájení školního roku 2018/19 proběhne dne 3.9. 2018 od 8:00 hod. v přidělených třídách – dle rozpisu na informační tabuli v přízemí školy

Při vstupu do školy se žáci budou řídit pokyny p. Kohla a třídních učitelů a zároveň musí dodržovat pravidla BOZP při pohybu na staveništi.

Těšíme se na spolupráci od nového školního roku 2018/2019.

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

 

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole