zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Pro studenty školy’

ŠKOLNÍ KNIHOVNA SZeŠ Čáslav

Knihovna není jen místem, kde se skladují knihy. Měla by být také místem setkávání, místem, kde se mohou konat různé akce, místem, kde se rozšiřují naše obzory.

V prvním patře naší budovy (naproti ředitelně) je všem studentům a učitelům k dispozici školní informační centrum se školní knihovnou. Můžete si nejen půjčovat knihy, ale i posedět a číst si, studovat, surfovat na Internetu. K dispozici je 15 PC s internetem, tiskárna + skener, kopírka, knihy a hlavně klidné prostředí knihovny.

Výpůjční hodiny:

 • ČTVRTEK   8:00 – 10:00
 • případně dle domluvy

Služby školní knihovny
On-line katalog a rezervační systém školní knihovny  – daný titul si můžete nejen vyhledat, ale i zarezervovat.
Výpůjční doba je 4 týdny, pak ji lze prodloužit, pokud není mezitím kniha rezervována.

Dále nabízíme:

 • Půjčování časopisů a novin
 • Pomoc s vyhledáváním informací na počítačích s připojením k internetu
 • Klidné studijní prostředí
 • Informační a poradenské služby ohledně vyhledávání informací v textech
 • objednávky knih a učebnic

Ve školní knihovně si můžete vybrat z nabídky přímo v místnosti knihovny: knižních titulů, některých časopisů a novin, případně se domluvit na dohledání žádaných textů v depozitu knih. Fond knihovny tvoří převážně beletrie klasických českých a světových autorů: dramata, básně, povídky, romány, encyklopedie, naučná literatura, knihy ze školního seznamu titulů k ústní maturitní zkoušce a dobrodružná literatura. Velmi důležitou částí fondu jsou naučné slovníky a velké obrázkové encyklopedie půjčované pouze prezenčně (přímo v prostředí knihovny).
Máte doma knihy, které nepotřebujete? Rušíte knihovnu? Přineste nám knihy do naší knihovny. Potřebujeme získávat nové tituly. Pomozte nám, prosím, knihovnu rozšiřovat.
Přijďte se podívat, půjčit si knížku, v klidu studovat.

Budu se na Vás těšit!
Mgr. Zina Kobrlová

 

Kritéria MZ 2019

Maturitní zkoušky-MZ 2019 Jaro

 1. Travel and holidays
 2. London
 3. UK
 4. An itinerary for a trip around UK
 5. USA
 6. An itinerary for a trip around USA
 7. Canada
 8. The Czech Republic
 9. Our school
 10. Everyday life
 11. Food
 12. Sports and free time activities
 13. Housing
 14. A tour guide in Prague
 15. British holidays

Informace k zahájení nového školního roku 2018/19

Vážení studenti a zákonní zástupci,

dovolte nám seznámit Vás s několika informacemi, platnými od nového školního roku 2018/2019.

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti se stavebními úpravami budovy školy (zateplení, úpravy a stavby v interiéru) proběhne zahájení následujícím způsobem:

žáci prvních ročníků:

 • zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. 9. 2018 od 8:00 hod.
  Žáci 1. ročníků se společně s rodiči shromáždí v aule školy (1. patro),  kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky a také se seznámí se svými třídními učiteli.
 • adaptační kurz nebude v přípravném týdnu organizován.
 • seznamy učebnic a ostatních pomůcek sdělí žákům 1. ročníků jednotliví vyučující v úvodních hodinách daného vyučovacího předmětu.
 • žádné učebnice si nemusí žák opatřovat předem, protože ve škole bude pořádána výhodná miniburza učebnic
 • některé učebnice (např. český jazyk, cizí jazyky, apod.) si žáci objednávají společně hromadnou formou (z důvodu výhodnější ceny)
 • výjimku v zajištění pomůcek tvoří sešity, které by si každý žák měl k výuce připravit předem (většinou sešity formátu A4 – „linkované“, „nelinkované“ i „čtverečkové“)

žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků:

 • zahájení školního roku 2018/19 proběhne dne 3.9. 2018 od 8:00 hod. v přidělených třídách – dle rozpisu na informační tabuli v přízemí školy

Při vstupu do školy se žáci budou řídit pokyny p. Kohla a třídních učitelů a zároveň musí dodržovat pravidla BOZP při pohybu na staveništi.

Těšíme se na spolupráci od nového školního roku 2018/2019.

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

SZeŠ Čáslav – výměnná praxe ve Francii – informace pro rodiče a žáky

Termín: 17.6. (Ne) až 23.6. (So) 2018

Družební škola: Maison Familiale Rurale, Route de la Rondehaye, 50 490 Saint-Sauveur-Lendelin, Basse Normandie, France

Celková cena: 7.000 Kč zahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravování.

Cenu se snažíme snížit získáním příspěvků od našich i francouzských institucí a případných sponzorů. Výměnná praxe je reciproční a po konečném vyúčtování vracíme účastníkům zbývající finanční prostředky (z poslední akce jsme vraceli Kč 1.700 na každého žáka).

Praxe je zaměřena na poznání družební školy, školského systému ve Francii a každodenního života studentů a dále na výrobu a distribuci regionálních produktů, jako jsou sýry nebo ústřice.

Pobyt ve Francii zahrnuje i návštěvy hlavních turistických destinací a to především Paříž (s výstupem na Eiffelovu věž a plavbu po Seině) a Le Mont-Saint-Michel, který je druhým nejnavštěvovanějším místem ve Francii. Velmi zajímavé jsou také památníky vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v roce 1944.

Lyžařský kurz se uskuteční v termínu 5.3.2018 – 9.3.2018 (pondělí až pátek) ve Velké Úpě v Krkonoších na Čáslavské chatě. Stravování je zajištěno formou plné penze a pitného režimu (začínáme večeří, končíme obědem + balíček na cestu).

 

Organizační pokyny pro účastníky:

 • odjezd 5.3.2018 v 8:30h od budovy školy (autobusovou dopravou)-sraz 8:00h
 • příjezd 9.3.2018 okolo 16h popř. 18h dle organizace kurzu
 • účastníci mají základní školní pojištění, které se vztahuje i na školní akce typu LVK, zároveň doporučujeme, aby si v případě zájmu účastník sjednal pojištění vlastní

 

S sebou:

 • vybavení na sjezdové lyžování (byty, lyže, hůlky, přilbu, brýle)
 • z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby své děti POVINNĚ vybavili LYŽAŘSKÝMI PŘILBAMI
 • doporučujeme také přiložit Potvrzení o seřízení vázání ze servisu, v případě úrazu je dokladem pro pojišťovnu
 • kapesné (zodpovídá si student sám)
 • teplé oblečení (sportovní), čepici, rukavice, doporučujeme vše ve dvou párech
 • sportovní obuv do sněhu
 • obuv na přezutí (pantofle), pohodlné oblečení pro pobyt v chatě, hygienické potřeby
 • léky – pokud nějaké student pravidelně užívá, předem nahlásí vedoucímu kurzu
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • za elektroniku (tablety, notebooky aj.) si studenti během celého pobytu zodpovídají sami, v případě poškození nebo ztráty škola nenese žádnou zodpovědnost

 

PRO ÚČASTNÍKY PLATÍ PO CELOU DOBU LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU ŠKOLNÍ ŘÁD.

 

 • škody způsobené během pobytu budou dány studentům k náhradě
 • studentům je zakázáno opouštět chatu bez souhlasu vedoucího kurzu
 • v době od 22h do 6h ráno je nařízen noční klid
 • ostatní podrobnosti Vám sdělíme po příjezdu

 

 NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NEBO JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK! ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ODJÍŽDÍ STUDENT OKAMŽITĚ DOMŮ – ODVOZ ZAJISTÍ RODIČE – BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ ZAPLACENÉ CENY KURZU. PŘÍPADNÁ DALŠÍ KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU SE BUDOU ŘEŠIT PO UKONČENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU.

 

PŘED ODJEZDEM KAŽDÝ STUDENT U AUTOBUSU ODEVZDÁ VEDOUCÍMU KURZU:

 • zdravotní list účastníka (bezinfekčnost s lékařským potvrzením popř. potvrzením zákonného zástupce o jeho způsobilosti)
 • prohlášení o seřízení lyžařského vázání
 • podepsané organizační pokyny
 • pojištění

!!!BEZ TĚCHTO NÁLEŽITOSTÍ NEBUDE STUDENT ZAŘAZEN DO KURZU!!!

 

 

V případě dalších informací kontaktujte vedoucího kurzu:  Holík Jan (email:holik@szescaslav.cz)

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole