Archiv článků z kategorie ‘Pro studenty školy’

Kritéria MZ 2019

Maturitní zkoušky-MZ 2019 Jaro

 1. Travel and holidays
 2. London
 3. UK
 4. An itinerary for a trip around UK
 5. USA
 6. An itinerary for a trip around USA
 7. Canada
 8. The Czech Republic
 9. Our school
 10. Everyday life
 11. Food
 12. Sports and free time activities
 13. Housing
 14. A tour guide in Prague
 15. British holidays

Informace k zahájení nového školního roku 2018/19

Vážení studenti a zákonní zástupci,

dovolte nám seznámit Vás s několika informacemi, platnými od nového školního roku 2018/2019.

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti se stavebními úpravami budovy školy (zateplení, úpravy a stavby v interiéru) proběhne zahájení následujícím způsobem:

žáci prvních ročníků:

 • zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. 9. 2018 od 8:00 hod.
  Žáci 1. ročníků se společně s rodiči shromáždí v aule školy (1. patro),  kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky a také se seznámí se svými třídními učiteli.
 • adaptační kurz nebude v přípravném týdnu organizován.
 • seznamy učebnic a ostatních pomůcek sdělí žákům 1. ročníků jednotliví vyučující v úvodních hodinách daného vyučovacího předmětu.
 • žádné učebnice si nemusí žák opatřovat předem, protože ve škole bude pořádána výhodná miniburza učebnic
 • některé učebnice (např. český jazyk, cizí jazyky, apod.) si žáci objednávají společně hromadnou formou (z důvodu výhodnější ceny)
 • výjimku v zajištění pomůcek tvoří sešity, které by si každý žák měl k výuce připravit předem (většinou sešity formátu A4 – „linkované“, „nelinkované“ i „čtverečkové“)

žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků:

 • zahájení školního roku 2018/19 proběhne dne 3.9. 2018 od 8:00 hod. v přidělených třídách – dle rozpisu na informační tabuli v přízemí školy

Při vstupu do školy se žáci budou řídit pokyny p. Kohla a třídních učitelů a zároveň musí dodržovat pravidla BOZP při pohybu na staveništi.

Těšíme se na spolupráci od nového školního roku 2018/2019.

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

SZeŠ Čáslav – výměnná praxe ve Francii – informace pro rodiče a žáky

Termín: 17.6. (Ne) až 23.6. (So) 2018

Družební škola: Maison Familiale Rurale, Route de la Rondehaye, 50 490 Saint-Sauveur-Lendelin, Basse Normandie, France

Celková cena: 7.000 Kč zahrnuje náklady na dopravu, ubytování a stravování.

Cenu se snažíme snížit získáním příspěvků od našich i francouzských institucí a případných sponzorů. Výměnná praxe je reciproční a po konečném vyúčtování vracíme účastníkům zbývající finanční prostředky (z poslední akce jsme vraceli Kč 1.700 na každého žáka).

Praxe je zaměřena na poznání družební školy, školského systému ve Francii a každodenního života studentů a dále na výrobu a distribuci regionálních produktů, jako jsou sýry nebo ústřice.

Pobyt ve Francii zahrnuje i návštěvy hlavních turistických destinací a to především Paříž (s výstupem na Eiffelovu věž a plavbu po Seině) a Le Mont-Saint-Michel, který je druhým nejnavštěvovanějším místem ve Francii. Velmi zajímavé jsou také památníky vylodění spojeneckých vojsk v Normandii v roce 1944.

Lyžařský kurz se uskuteční v termínu 5.3.2018 – 9.3.2018 (pondělí až pátek) ve Velké Úpě v Krkonoších na Čáslavské chatě. Stravování je zajištěno formou plné penze a pitného režimu (začínáme večeří, končíme obědem + balíček na cestu).

 

Organizační pokyny pro účastníky:

 • odjezd 5.3.2018 v 8:30h od budovy školy (autobusovou dopravou)-sraz 8:00h
 • příjezd 9.3.2018 okolo 16h popř. 18h dle organizace kurzu
 • účastníci mají základní školní pojištění, které se vztahuje i na školní akce typu LVK, zároveň doporučujeme, aby si v případě zájmu účastník sjednal pojištění vlastní

 

S sebou:

 • vybavení na sjezdové lyžování (byty, lyže, hůlky, přilbu, brýle)
 • z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby své děti POVINNĚ vybavili LYŽAŘSKÝMI PŘILBAMI
 • doporučujeme také přiložit Potvrzení o seřízení vázání ze servisu, v případě úrazu je dokladem pro pojišťovnu
 • kapesné (zodpovídá si student sám)
 • teplé oblečení (sportovní), čepici, rukavice, doporučujeme vše ve dvou párech
 • sportovní obuv do sněhu
 • obuv na přezutí (pantofle), pohodlné oblečení pro pobyt v chatě, hygienické potřeby
 • léky – pokud nějaké student pravidelně užívá, předem nahlásí vedoucímu kurzu
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • za elektroniku (tablety, notebooky aj.) si studenti během celého pobytu zodpovídají sami, v případě poškození nebo ztráty škola nenese žádnou zodpovědnost

 

PRO ÚČASTNÍKY PLATÍ PO CELOU DOBU LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU ŠKOLNÍ ŘÁD.

 

 • škody způsobené během pobytu budou dány studentům k náhradě
 • studentům je zakázáno opouštět chatu bez souhlasu vedoucího kurzu
 • v době od 22h do 6h ráno je nařízen noční klid
 • ostatní podrobnosti Vám sdělíme po příjezdu

 

 NA LYŽAŘSKÉM VÝCVIKU JE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ A POUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NEBO JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK! ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ODJÍŽDÍ STUDENT OKAMŽITĚ DOMŮ – ODVOZ ZAJISTÍ RODIČE – BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ ZAPLACENÉ CENY KURZU. PŘÍPADNÁ DALŠÍ KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU SE BUDOU ŘEŠIT PO UKONČENÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU.

 

PŘED ODJEZDEM KAŽDÝ STUDENT U AUTOBUSU ODEVZDÁ VEDOUCÍMU KURZU:

 • zdravotní list účastníka (bezinfekčnost s lékařským potvrzením popř. potvrzením zákonného zástupce o jeho způsobilosti)
 • prohlášení o seřízení lyžařského vázání
 • podepsané organizační pokyny
 • pojištění

!!!BEZ TĚCHTO NÁLEŽITOSTÍ NEBUDE STUDENT ZAŘAZEN DO KURZU!!!

 

 

V případě dalších informací kontaktujte vedoucího kurzu:  Holík Jan (email:holik@szescaslav.cz)

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole