zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Domov mládeže’

V úterý 18. června 2019 se studenti ubytovaní na DM sešli k závěrečnému posezení s opékáním v altánku. Letos všichni dali přednost opékaným klobásám před tradičními špekáčky. Hrou na kytaru program zpestřila Mgr. R. Šrámková a Klára Růžičková. S flétnou se k ním přidala i absolventka Markéta Hampová.

 

Od 1.3. do 15. 4. 2019 proběhla elektronická soutěž zájmových svazů „ Příroda kolem nás“. Celkem 75 otázek z oborů chovatelství, myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství  zodpovědělo i několik studentů z chovatelského kroužku na DM SZeŠ. Mezi nejlepšími řešiteli byli i dva žáci SZeŠ – Matěj Suchý a  Markéta Tláskalová, kteří byli pozváni k převzetí ocenění. Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 25.5.2019 na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem.

 

Dne 26.dubna 2019 proběhlo na DM SZeŠ Čáslav společné okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Zúčastnilo se celkem sedm soutěžících ve 4 soutěžních oborech.  V chovu psů soutěžila Kamila Vosáhlová, v chovu drůbeže Anežka Boučková a Kamila Havelková, v chovu ovcí a koz Eliška Honzáková a Pavel Zikmunda, v chovu exotického ptactva Jan Lněnička a Michaela Machová. S organizováním soutěže přijel vypomoci bývalý účastník a několikanásobný vítěz Radek Pokorný. Absolutní vítězkou soutěže s nejvyšším počtem bodů se stala Anežka Boučková ze ZO ČSCH Staňkovice. Všichni účastníci prokázali dostatek vědomostí a postoupí do celostátního kola, které se uskuteční začátkem srpna v Přerově.

Dne 19. února 2019 zavládl v tělocvičně SZeŠ Čáslav lehký chaos společně s radostí a zábavou, když se sešel 3. ročník SOŠPg a většina prváků, kteří tráví týden na našem milém „intru“. V tělocvičně bylo pedagogickou školou připraveno mnoho aktivit, jako například živé piškvorky, Twister, prolézání týmu obručí bez použití rukou, ale také namotávání si provázku s bonbónem na jazyk a hra Vižu myšku. Tímto chci za celou 3.SOŠPg  poděkovat jak zúčastněným, tak paní vychovatelkám za spolupráci a za pomoc při plnění šablon do našeho vzdělávacího plánu.

                                                                                                                                                                                                                        Štěpánka Mudrochová

Ve středu 6.února 2019 pekla děvčata s Bc. Veselou  perníková srdíčka. Následně v pondělí proběhlo jejich zdobení. Srdíčka tak byla včas nachystána jako milý dárek ke svátku zamilovaných. V podvečer 13. února jsme byli pozváni na „Valentýnskou diskotéku“, kterou uspořádal domov mládeže SOŠ a SOU dopravního. O milé přivítání se postarali ubytovaní studenti, kteří připravili drobné dárky v podobě sladkých srdíček z lineckého těsta.

 

     Se začátkem školního roku proběhla na domově mládeže celá řada aktivit. Hned první týden pobytu absolvovali žáci dvě poznávací vycházky po Čáslavi.

     Následovala beseda s Bc. Horníčkovou na téma. „ Jak se učit na střední škole“.

    Zahájena byla i celá řada sportovních aktivit. Velkému zájmu se těší tradičně cvičení pilates pod vedením Mgr. Petráskové. Také posilovna bude letos pravidelně navštěvována chlapci i dívkami jejichž kondiční posilování povede Mgr. Šrámková.

     Úvodní zápas proběhl i ve florbale, fotbale i volejbale. Od října se všichni těší do velké tělocvičny v ZŠ Sadová. Rozhodování zápasů bude mít na starost Bc. Veselá, Bc. Horníčková a Mgr. Lehečka.

         Ve dnech 22.-26. srpna 2018 proběhl v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole jubilejní 50. ročník Olympiády mladých chovatelů. Tentokráte se završil formou mezinárodního kola. Tato akce proběhla pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a děkanky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing.Ivy Langrové, CSc., které se též osobně zúčastnily slavnostního zahájení.

          Soutěže se zúčastnilo celkem 119 dětí z 25 okresů a SR. Z toho bylo 29 mladých králíkářů, 12  holubářů, 11 drůbežářů, 13 chovatelů okrasného ptactva, 3 akvaristé, 7 teraristů, 10 chovatelů koček, 6 chovatelů ovcí a koz, 3 chovatelé nutrií a činčil, 13 dětí soutěžilo v oboru chov drobných hlodavců a 12 v kynologii. Soutěžící byly rozděleni po odbornostech do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Soutěžící zkoušely tříčlenné komise složené z předních odborníků v daném oboru. Hodnocena byla jejich písemná práce, znalosti při odborném pohovoru, písemný test a „poznávačka“ z dané odbornosti. Poznávání zvířat probíhalo jak na živých zvířatech, tak i podle obrázků. Po ukončení soutěže následovaly odborné přednášky a besedy. Pro skupinu, která momentálně nesoutěžila byl připraven zajímavý program. Soutěžící a jejich vedoucí si prohlédli areál univerzity a vyslechli poutavý výklad. Mohli nahlédnout do učeben fakulty agrobiologie, kde zaujala zejména pitevna s ukázkou telete a selete upraveného k výuce anatomie. Prohlédli si demonstrační a pokusné stáje s malou mísírnou krmiv. Navštívili i pokusná políčka, skleníky a tzv. Libosad. Zážitkem byla návštěva jízdárny ČZU. Účastníci též mohli využít sportoviště KTV ČZU včetně plaveckého bazénu. Mimo areál univerzity byla zajištěna prohlídka historických prostor Senátu PČR.  Sobota patřila společné návštěvě pražské ZOO. Netradičně byla pojata i cesta tam, kdy se za krásného počasí děti svezly přívozem přes Vltavu. Večer již patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků.

     Naše výprava letos uspěla následovně:

       chov ovcí a koz : Eliška Honzáková – 2. místo

      chov koček:          Natálie Langpaulová – 2.místo

      chov psů :             Lucie Dvořáková – 2. místo 

                                 Kamila Vosáhlová – 4. místo

     chov okr. ptactva : Michaela Machová – 5. místo

     Kromě jubilejních medailí obdrželi všichni soutěžící diplom a tašku s řadou hodnotných dárků od sponzorů soutěže. V rámci Mezinárodní soutěže družstev zvítězilo s 53 bodovým náskokem družstvo ČR, resp. ČSCH. Zakončením celé akce byl slavnostní raut a after party. Překvapením pro všechny byl působivý ohňostroj. V rámci jubilejního ročníku bylo umožněno i setkání bývalých soutěžících, kteří se mohli zúčastnit celého sobotního programu. Akce končila nedělním ranním odjezdem všech účastníků domů.

      Olympiáda mladých chovatelů tak pro tento rok skončila. Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují SRPDŠ SZeŠ Čáslav a Městskému úřadu Čáslav za poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce mohla být uskutečněna jen s velkými obtížemi.

      

 

      Od 1.3. do 15. 4. 2018 proběhla elektronická soutěž zájmových svazů „ Příroda kolem nás“. Celkem 75 otázek z oborů chovatelství, myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství  zodpovědělo přes 50 soutěžících. Zástupci našeho kroužku si vedli natolik dobře, že se dostali do první čtrnáctky vyhodnocovaných soutěžících a byli oceněni na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. Gratulujeme Michaele Machové, Kamile Havelkové, Elišce Honzákové a Karolíně Petrové.

     Nejlepší řešitelé této soutěže byli pozváni spolu s vítězi odborných soutěží jednotlivých zájmových svazů  do Včelařského vzdělávacího centra v Nasavrkách na finálové klání o titul „Znalce přírody“. Toto finále proběhlo 19.-20.7.2018 a nominována byla Kamila Havelková. Pro devět soutěžících byl připraven zajímavý doprovodný program. Stezkou mladého lesníka soutěžící provedl lesní pedagog, následovala návštěva Babiččina dvorečku v Licibořicích. Ve Školní včelnici v Libáni nahlédli soutěžící a jejich doprovod do úlu a ochutnali různé druhy medů. Druhý den patřil samotné soutěži – vědomostním testům. Po té následovala návštěva Keltské expozice v Zámku Nasavrky, prohlídka areálu SOUV-VVC o.p.s. a arboreta s poutavým výkladem ing. Miroslavy Novotné. V poledne proběhlo vyhlášení výsledků. “Znalcem přírody” se v tomto ročníku soutěže stala Kamila Havelková! Srdečně blahopřejeme.

                             

    

     Druhou soutěží, která je na DM tradičně pořádána bylo Okresní kolo Olympiády mladých chovatelů, které proběhlo 25.4. Sešlo se 5 soutěžících z toho dva v oboru chov ovci a po jedné soutěžící v chovu ušlechtilých koček, okrasného ptactva a psů. Všichni zúčastnění prokázali výborné znalosti a postoupili do Mezinárodního kola, které se uskuteční v měsíci srpnu na ČZU v Praze –Suchdole.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole