zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Aktuality’

Květinová aranžmá stihla před uzavřením škol vytvořit i druhá polovina žáků 3.ZF. Zde jsou jejich práce.

            

V polovině září započal žákům 3. ZF v rámci praxe kurz aranžování květin. Jeho první část byla věnována seznámení se  s pomůckami, materiálem a základy vazby z živých květin. Úkolem každého žáka bylo vytvořit volně vkládanou vázu, vypichovanou misku a zvládnout princip vazby kytice do spirály. Některé výtvory se neobešly bez začátečnických chyb, ale i tak vznikla z rukou převážně chlapců celá řada pěkných kompozic.

         

Ve středu 16. září 2020 se žáci ubytovaní na DM sešli na tradičním seznamovacím posezení s opékáním buřtíků. Příjemnou atmosféru navodily hrou na kytaru Mgr. Renata Šrámková a studentky 3. ročníku SOŠPg Hanka Kosařová a Kačka Zástěrová.

Dne 3. 9. 2020 se uskutečnila komentovaná prohlídka města. Vycházka byla určena žákům 1. ročníků ubytovaných na DM, kteří byli p. Nováčkovou seznámeni nejen se zásadními historickými daty, pamětihodnostmi, významnými rodáky, ale i s umístěním důležitých institucí ve městě.

Školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin proběhne ve dnech 21.-22. října 2020.

Pro rok 2021 se jedná o termíny 19.-20. ledna 2021.

Pro přihlášení kontaktujte Ing. Hynka Míku: telefon: 606 162 391, email: mikahynek@seznam.cz

V letošním školním roce se studenti druhých ročníků studijního oboru Ekonomika a podnikání a Agropodnikání zapojili do mezinárodního projektu v rámci e Twinningu.

Hlavním cílem projektu „ROK VČELY“ bylo rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti v oblasti chovu a péče o včely mezi mladými lidmi.

Do projektu byli zapojeni studenti partnerských škol SZeŠ  Čáslav a SOŠ ekonomické ze Spišské Nové Vsi. Část studentů se danému tématu věnuje v průběhu vzdělávání v rámci studijního oboru Agropodnikání, někteří v rámci mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit, a pro část žáků práce na projektu byla úplně novou zkušeností.

V průběhu plnění jednotlivých úkolů měli možnost studenti rozvíjet mezinárodní týmovou spolupráci, komunikaci, kreativitu a podílet se na tvorbě výstupních materiálů v podobě kvízů, pracovních listů, videí, fotografií, prezentací a dalších materiálů.

Průběh plnění jednotlivých úkolů ovlivnila nečekaná situace v podobě pandemie, kdy výuka ve školách probíhala distančí formou vzdělávání.

Díky aktivním studentům se danou situaci podařilo překonat a projekt dovést ke zdárnému konci.

Velké poděkování patří za skvělou spolupráci a podporu partnerské škole SOŠ ekonomické ve Spišské Nové Vsi a e Twinningovému týmu pod vedením paní učitelky RNDr. Dariny Kovaličové.

                                                                                                

Mgr. Rudolf Meduna

SZeŠ Čáslav                          

Slavnostní předání maturitních vysvědčení a výučních listů se uskuteční v pátek 26.6.2020.

Časový harmonogram:

4.A – 8.30 hod.

4.B – 9.30 hod.

3. ZF – 10. 30 hod.

Dostavte se v dostatečném časovém předstihu k vyřízení třídnických věcí. 

Ing. Dana Jandová, zástupce ředitele školy

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole