zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Archiv článků z kategorie ‘Aktivity studentů školy’

V druhé polovině června se vydali sjíždět vodu naši studenti. Naplánovali jsme si splout horní tok Sázavy z Ledče přes Horku – Zruč – Kácov do České Šternberku.
Vyrazili jsme ve středu ráno z Čáslavi do Ledče s přestupem ve Světlé nad Sázavou. Po příjezdu jsme v loděnici nedaleko místního mostu vyfasovali lodě včetně vodáckého vybavení. Po úvodní půlhodince, kdy jsme trénovali přejezdy a pohyb po klidné vodě, jsme se vydali na cestu prvního naplánovaného úseku do Horky. Čekalo nás 20 kilometrů. V dopoledních hodinách jsme se stihli opálit, odpoledne nás potkal déšť. Po obědě jsme zastavili na občerstvení a v podvečer jsme dorazili do první plánované zastávky. Brali jsme to jako zkoušku odolnosti a vydrželi jsme až do dojezdu s úsměvem. Rozbalili jsme stanový tábor, někdo využil luxusu místních chatek a v místním občerstvení jsme povečeřeli. Ráno jsme začali společnou snídaní a vyrazili jsme na sjezd druhého plánovaného úseku do Kácova. Během jízdy jsme se zastavili ve Zruči nad Sázavou a doplnili si ubývající zásoby. V podvečer jsme dopluli do Kácova a měli jsme za sebou druhý naplánovaný úsek, ve kterém jsme si užili slunečného počasí a sjezdu několika jezů. Postavili jsme stany a vyrazili do místního pivovaru na večeři. Po návratu jsme tradičně rozdělali táborák, u kterého hrála kytara a nechyběl ani zpěv. V pátek jsme vyráželi časně ráno, abychom stihli sjet poslední úsek do Českého Šternberku. Na některých z nás byla znát značná únava z předchozích náročných dnů, ale dojeli jsme včas do loděnice, předali vodácké vybavení a ještě před objezdem stihli oběd v nedaleké restauraci. Závěrem zle říci, že jsme si celý kurz nesmírně užili a v příštím roce pojedeme zajisté znovu.

Ing. Jitka Zelená & Mgr. Jan Holík

Dne 12.června 2019 se vybraní žáci 2. a 3. ročníku zúčastnili ve Velké Chuchli soutěže o Šemíkovu podkovu.
Druhý ročník bojoval o stříbrnou podkovu ve složení Aimee Taylor, Veronika Šimonková, Josef Průša a náhradník Petr Havránek. Třetí ročník bojoval o zlatou podkovu a to ve složení Michaela Rudolská, Magdaléna Peerová, Kamila Vosáhlová a náhradnice Lucie Dvořáková.
Počasí bylo opravdu teplé, proto většina vědomostních soutěží probíhala ve střední škole dostihového sportu a jezdectví. Nejtěžší soutěž se konala v pravé poledne na klusovém oválu, kde pražilo sluníčko. Naši studenti se ale nedali a štafetu proběhli do čtyř minut. Skoro ze všech soutěží vycházeli s pocitem, že jejich výkon byl slabý, ale zmýlili se. Studenti z druhého ročníku vybojovali první místo ve Stříbrné podkově a studenti ze třetího ročníku vybojovali druhé místo ve Zlaté podkově.
Za velkou podporu děkujeme 7 měsíčnímu maskotu Vítkovi Žaloudkovi J.

Příspěvek napsala Lucie Dvořáková

Koncem školního roku se studenti ze Střední zemědělské školy v Čáslavi vydali před vedry ochladit do Francie. Již tradičně navštívili svou přátelskou školu na francouzském severu v Normadii. Tento deštivý kout Francie je pohltil do víru dění velkolepých oslav 75. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii.
Celá návštěva se nesla v duchu vzpomínek na minulost. Už cestou do Normandie měli studenti možnost poznat místo nejkrvavějších bojů první světové války – Verdun. Následovala návštěva několika hřbitovů, kterých je v Normandii neskutečné množství. Vzhledem k probíhajícím oslavám tak studenti zažili neobvyklou atmosféru těchto tichých svědků minulosti. Položili květiny k hrobům padlých československých vojáků, kteří jsou pochováni na britském hřbitově v Bayeux. Dále měli možnost navštívit známý hřbitov amerických vojáků v Colleville-sur-Mer a to za velmi výjimečných okolností. Setkali se zde s několika veterány vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Pro všechny to byl velmi silný emotivní zážitek. Nechyběla ani procházka po pláži Omaha. Pro ucelenost těchto historických událostí bylo téměř nezbytné navštívit také německý hřbitov v Huisnes-sur-Mer. I toto místo je částí historie…

Normandie studentům nabídla i jiný pohled na minulost. Předvedla svou krásu v podobě světoznámé památky Le Mont-Saint-Michel (Hora sv. Michaela), která jim poskytla nádherný výhled na normandské pobřeží. Tato jedinečná gotická krása vystupující z moře všechny nadchla. Studentům nezůstaly skryty ani její vnitřní klášterní sály a zahrady. Ani prohlídka katedrály v Coutances nebo městečka Sainte-Mère-Église, které se do povědomí veřejnosti vrylo figurínou parašutisty zachycené na věži místního kostela, nenechala nikoho na pochybách, že je zde co obdivovat. Podobně tomu bylo i v Bayeux, kde v místním muzeu mohli studenti vidět téměř 70 metrů dlouhou tapisérii z 11. století zobrazující normandskou invazi do Anglie.
Po všech historických památkách studenti uvítali návštěvu na farmě chovu ústřic. Chov těchto zvířat je pro našince něčím výjimečným a téměř neznámým. Snad i proto se zájmem naslouchali poutavému výkladu.
Co by ale byla cesta do Francie bez Eiffelovy věže? I tu jsme zvládli! Procházka po Paříži byla nádhernou tečkou za vydařenou návštěvou našich francouzských přátel. Zakončili jsme tak symbolické 25. narozeniny společných výměnných praxí. Věříme, že naše výměny budou i nadále pokračovat a že se můžeme těšit na další společná setkání!

Mgr. Lucie Lipenská

Od 1.3. do 15. 4. 2019 proběhla elektronická soutěž zájmových svazů „ Příroda kolem nás“. Celkem 75 otázek z oborů chovatelství, myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství  zodpovědělo i několik studentů z chovatelského kroužku na DM SZeŠ. Mezi nejlepšími řešiteli byli i dva žáci SZeŠ – Matěj Suchý a  Markéta Tláskalová, kteří byli pozváni k převzetí ocenění. Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 25.5.2019 na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem.

Dne 28. května 2019 jsme my, žákyně 3.A, měly možnost představit stávajícím 1. ročníkům dosavad
odvedenou práci v probíhajícím projektu eTwinning na téma: „Geografie regionu“, kterého se naše třída
účastní spolu s partnerskou školou ze Slovenska od začátku letošního školního roku. Formou prezentace, za
poutavého výkladu S. Novákové, se tak žáci ze tříd 1.A a 1.B měli možnost dozvědět více o celém průběhu
projektu, ve kterém možná v budoucnu budou pokračovat i oni. Během prezentace jsme za doprovodu
fotografií zavzpomínaly na návštěvu SOŠ Ekonomické ze Spišské Nové Vsi v naší škole, která proběhla na
začátku dubna a na výlet, kde se naše třídy měly možnost seznámit a lépe se poznat. Prezentace se tak stala
pomyslnou čarou, která zakončuje projekt ve školním roce 2018/2019.
Poděkování patří především Mgr. Medunovi, který nás celým projektem provádí a pomáhá nám, dále také
Mgr.Darině Kovaličové z partnerské školy, která má celý projekt na starosti a vymýšlí aktivity a náplň
projektu, žákům ze Spišské Nové Vsi za spolupráci a v neposlední řadě i paní Ing. Jandové, Ing. Zelené, Mgr.
Plekker, panu řediteli Ing. Horníčkovi a panu Ing. Valešovi, kteří na programu spolupracovali a zajišťovali
pobyt pro slovenské studenty.
Doufáme, že se naše prezentace prvním ročníkům líbila a zároveň se těšíme na další možnost účasti na
projektu i v nadcházejícím školním roce.

Studentky 3.A

 

Dne 26.dubna 2019 proběhlo na DM SZeŠ Čáslav společné okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Zúčastnilo se celkem sedm soutěžících ve 4 soutěžních oborech.  V chovu psů soutěžila Kamila Vosáhlová, v chovu drůbeže Anežka Boučková a Kamila Havelková, v chovu ovcí a koz Eliška Honzáková a Pavel Zikmunda, v chovu exotického ptactva Jan Lněnička a Michaela Machová. S organizováním soutěže přijel vypomoci bývalý účastník a několikanásobný vítěz Radek Pokorný. Absolutní vítězkou soutěže s nejvyšším počtem bodů se stala Anežka Boučková ze ZO ČSCH Staňkovice. Všichni účastníci prokázali dostatek vědomostí a postoupí do celostátního kola, které se uskuteční začátkem srpna v Přerově.

Dne 1. dubna 2019 k nám do SZeŠ v Čáslavi přijeli na výměnný pobyt studenti ze SOŠ ekonomické ze Spišské Nové Vsi v rámci projektu eTwinning na téma: „Geografie regionu“.
Pro další den – 2. dubna pro ně studentky třídy 3.A připravily program na Lichnici, kde mohli společně poznat historii zříceniny, podívat se na vyhlídku, poznat pověst o dívčím kameni a podívat se na nejstarší strom – Žižkův dub. Studentky (A. Pavlíková, A. Petrů, A. Stehnová, A. Heřmánková, K. Altmanová, A. Hrubešová, I. Mašková) doplnily program svým připraveným průvodcovským výkladem.
Následující den 3. dubna je některé studentky (A. Pavlíková, A. Petrů, S. Nováková) doprovázely do Kutné Hory, kde se mohli slovenští studenti něco dovědět o výrobě pražského groše ve Vlašském dvoře, něco z historie a památkách Kutné Hory, ale také o Královské procházce v okolí řeky Vrchlice. Studenti spolu také navštívili raritu a to Kostnici v Sedlci, která na slovenské studenty udělala neopakovatelný dojem.
Poslední den 4. dubna jeli slovenští studenti spolu s paní učitelkou Mgr. Plekker do Prahy. Zde mohli vidět například Staroměstský orloj, Pražský hrad a další historické památky našeho hlavního města. Potom už cílem jejich cesty byl návrat zpět do Spišské Nové Vsi.
Poděkování patří paní Ing. Jandové, Ing. Zelené, Mgr. Plekker, panu řediteli Ing. Horníčkovi, panu Ing. Valešovi a Mgr. Medunovi, kteří na programu spolupracovali a zajišťovali pobyt pro slovenské studenty.
Doufáme, že se u nás návštěvě ze Slovenska líbilo a budeme se těšit na další společné setkání.

Studentky třídy 3.A

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole