Archiv článků z kategorie ‘Aktivity studentů školy’

Vyzvánění budíku ve čtyři ráno není nic příjemného.. Mnozí z nás v tento čas teprve chodí domů, ale dnes jsme museli vstávat… v půl páté nám totiž odjížděl autobus do Německa. Většina z nás chtěla během cesty spát.. Plány se však brzy rozplynuly ve tmě. Již u Kolína se zpívalo a za Prahou jsme vyndávali řízky.V Plzni přistoupila paní průvodkyně, která nám cestou vyprávěla o historii Rottenburgu.
Ve vánočně vyzdobeném městečku nás přivítalo slunné počasí, které nám zpříjemňovalo celý den. Prošli jsme hradby které chrání město, a mohutnými hradními bránami vstoupili do ulic lemovaných krásnými vysokými, pestře zbarvenými domy.
Procházku malebným náměstím a úzkými uličkami završila zastávka v pohádce – obchůdku s vánočními ozdobami, kde se vše nádherně třpytilo. Následovala prohlídka okolí Rothenburského hradu a možnost pro každého zastavit se chvíli tam, kam ho srdce či chuťové pohárky táhly. Ochutnali jsme německé klobásy, ovoce v čokoládě,cukrovou vatu, navštívili kavárny, a znovu se nechali pohltit vánoční atmosférou na místním náměstí. Pohled jako z nebes se naskytl z vyhlídky radniční věže ve výšce 52 metrů. Modré nebe přímo u nás, pod námi výzdoba na domech, vůně svařeného vína, lidé vánočně naladěni a k tomu všemu hudba z místního flašinetu…..”Tichá noc, svatá noc….”

příspěvek napsala Anna Nápravníková, 3B

     V naší škole se včelaří minimálně od roku 1955. Letos se kromě studentů agropodnikání zapojili i studenti učebního oboru zemědělec – farmář. V zimě v rámci praxí připravovali rámky. Stloukali loučky, drátkovali a zatavovali mezistěny.

     Na jaře ti nejšikovnější pomáhali s prohlídkou včelstev a jejich rozšiřováním přidáním nástavků se soušemi a připravenými rámky. Některé třídy se zúčastnily projektového dne s občanským sdružením POD HORAMI na zámku Kačina. Výukový program Letem včelím světem, byl zajímavý a poučný. Vše bylo perfektně zorganizováno paní Jitkou Lišovskou – Rosickou a jejími spolupracovníky. I když nám počasí nepřálo, došlo též na rostliny, a to nejen medonosné díky zápalu zámeckého zahradníka a našeho absolventa pana Romana Kváče.

     Na konci školního roku, kromě maturit proběhlo i medobraní, které se neobejde bez šikovných rukou mladé generace. Letní fáze stáčení medu a plnění sklenic pro reprezentaci školy se zúčastnili nejen dobrovolníci ve svém volném čase, ale i ti co vykonávali prázdninovou praxi na školním statku. Mezi nejšikovnější patřila Kamila Havelková, Jiří Kolář a Michael Savara. Kamila se také zúčastnila soutěže Příroda kolem nás, kde zvítězila. Spolupořadatelem byl Český svaz včelařů a závěrečné soustředění se konalo v SOUV-VVC,o.p.s., Nasavrky u Chrudimi.

     Po medobraní následovalo krmení, zužování a léčení včelstev. Nakonec mladí farmáři vytavili vosk a odebrali měl, která byla odevzdána ke kontrole.

     Věříme, že i v roce 2019 se bude včelstvům i studentům na naší škole dařit!

                            

                                                                                           RNDr. Jiří Nováček

     

V lednovém čísle časopisu Chovatel vyšel článek studentky Lucie Dvořákové.

 

V posledním týdnu před Vánoci, v úterý 18. prosince 2018, jsme se my, studenti třídy 3. A.

a klienti „Helpiconu“ setkali v naší odborné učebně.

Následovalo společné povídání o vánočních zvycích a tradicích a zdobení perníčků, při kterém jsme se všichni mezi sebou vzájemně představili. Jelikož náplní našeho oboru „Ekonomika a podnikání“ se zaměřením na cestovní ruch je rozhodně především práce s lidmi, bylo toto setkání velmi přínosné a dosud asi nejlepší zkušenost pro nás všechny. Následně jsme návštěvu pozvali ke společnému posezení u kávy s vánočním občerstvením, které jsme pro klienty Helpiconu připravili. Nechybělo samozřejmě vánoční cukroví a vládla vánoční atmosféra.

Chtěla bych tímto poděkovat paní Barbaře a panu Markovi, za to, že si na nás společně se svými klienty udělali čas. Rádi vás všechny zase někdy uvidíme. No a na konec i panu Mgr. Medunovi, za pomoc s realizací tohoto skvělého nápadu.

Sabina Nováková (studentka třídy 3.A)

 

 

V uplynulém týdnu navštívili žáci tříd 1. ZF, 2.V a 3.B dvě zemědělské farmy specializující se na chov skotu. Ukázalo se, že – jak praví známé přísloví – když dva dělají totéž, není to totéž. První farmou bylo hospodářství pana Francla, konkrétně provoz v Kynicích. Zde je, jak nám přesně a aktuálně uvedla zootechnička Ing. Zdena Karbanová, ustájeno 304 dojných krav červenostrakatého rázu, kdy převládá plemeno ČESTR. Ono přesné číslo nebylo uvedeno náhodně, jelikož počet krav na farmě se přirozeně mění podle otelených jalovic a my jsme již krátce po osmé hodině ráno věděli aktuální stav. Tedy ještě přesněji věděla ho paní zootechnička, což bylo první znamení, že je zapálenou chovatelkou a ženou na svém místě. Těch znamení bylo pak ještě mnoho, ale hezky popořádku. Tři stovky červených strak dávají 8200 kg mléka na laktaci a byť z osobních důvodů majitele nejsou zapojeni v kontrole užitkovosti, je tento výkon na velmi dobré úrovni. Stejně jako další parametry, ať již kvalitativní u dodávaného mléka, nebo reprodukční, kdy se například mezidobí a inseminační interval pohybuje pod běžnými čísly. To je, jak zdůraznila ing. Karbanová, způsobeno motivací pracovníků a jistým postupným výběrem kvalitních ošetřovatelů. Podnik se dále zabývá výkrmem žírných býků na farmě v Leštině, kde dosahují průměrného denního přírůstku 1,1 kg u červenostrakatých zvířat a 1,3 kg u masných plemen. S čímž souvisí i další farma s chovem skotu, tentokráte v obci Pavlov, kde je situováno 140 masných krav s převažujícím plemenem Charolais. Červené krávy se částečně připouštějí i Piemontesem a překvapivě Belgickým modrým, což oproti předpokladům nečiní problémy, zejména pak při porodech zvířat. Ve výčtu pak nesmí chybět plemeno Aubrac, které bylo chovatelkou velmi vyzdvihováno pro svou pevnost a výdrž.
Jelikož nás již tlačil čas, přesunuli jsme se jen o několik kilometrů dále, do obce Zdeslavice u Číhoště, kde se nachází farma Zelené údolí eko s r.o., chovající majestátní plemeno Highland. Na 78 hektarech trvalých travních porostů se pase 90 zvířat všech kategorií, z čehož jsou dvě stáda matek s plemennými býky a po jednom stádě býků a jalovic. Správce farmy, pan Ing. Lukáš Tvrdík, nás velmi působivě seznámil s plemenem, jeho chovem a genetickými specifiky, které souvisí mimo jiné i se zbarvením zvířat. Měli jsme možnost vidět velmi vzácné bílé zbarvení a dále všechny barevné rázy plemene. Plemeno Highland je extenzivní masné plemeno, které se zde chová celoročně na pastvě, bez ustájení, pouze s možností závětří, např. v části lesa. Jedná se o pozdní plemeno s nižší intenzitou masné užitkovosti a delší dobou výkrmu. Za to přináší svým chovatelům velmi kvalitní maso ekonomicky nenáročné na produkci. Vedlejším faktorem je jistě i možnost vyššího počtu chovaných zvířat na hektar, daná menším tělesným rámcem. Což do jisté míry kompenzuje extenzivní ráz plemene. Farma se kromě produkce jatečných zvířat zabývá i odchovem plemenných zvířat a jejich prodejem dalším chovatelům. Jedná se o možnost chovu skotu poněkud jiným způsobem, než jsme zde byli v posledních desetiletích zvyklí. Avšak více než dvacetiletá historie farmy dokazuje, že tento způsob je životaschopný a již si našel své místo mezi chovateli skotu.
Obě farmy, tak rozdílné ve svém zaměření, spojuje zanícení jejich pracovníků a zájem o chov zvířat. Oběma našim hostitelům patří velký dík za čas, který s námi strávili a který je jistě investicí do budoucnosti našeho zemědělství.

autor článku: Bc. Jaroslav Trávníček

„A co si myslíte, že bude toto?“ Studentka se zavázanýma očima lehce ucukla, když se jejich úst dotkla chladná, mokrá, kyselá zelenina. Chutná to jako okurka, a je to ….kyselá okurka, v době Chotků hojně pěstovaná v oblasti Svatého Mikuláše a Svaté Kateřiny. Takto probíhala jedna z aktivit v rámci projektu Kačina – pole, lesy, lán – hrabě Chotek, to byl pán. Výukového programu se ve středu 3.10. 2018 zúčastnili žáci prvních ročníků SZeŠ Čáslav pod vedením paní Lišofské Rosické. Připraveno bylo mnoho velmi poučných, poutavých a pěkných aktivit. Počínaje ochutnávkou pochutin vyrobených z tradičního ovoce či zeleniny pěstovaných v době Chotků, přes rozhovory o škůdcích a chorobách dřevin v parku Kačina s konkrétními reálnými ukázkami přímo v přírodě. Tradiční byliny sloužící k ochucování pokrmů mohli žáci zhlédnout ve zdejší bylinkové zahradě a v místním skleníku pak měli možnost vidět netradiční rostliny jako rýži, kakaovník či korkový dub.
„Protože zámek nebylo možné v zimě vytopit, sloužil pouze jako letní sídlo“ – lehce se nám zatočila hlava. Prostory zámku jsou impozantní, což jsme mohli vidět při prohlídce – další součásti výukového programu. Ovšem nevím, kdo z žáků by se chtěl stát byť na jednu noc pekařkou, která ve zdejší kuchyni přes noc pekla chléb, nebo zručným tesařem, jehož původní, originální ponk jsme mohli obdivovat. Vznešenou atmosféru rezidence doladila zvuková kulisa a animace koní procházejících z maštalí ven na nádvoří. I my jsme tudy prošli a mohli se tak alespoň na chvíli přenést do doby, kdy kyselá okurka ze Svaté Kateřiny či Svatého Mikuláše patřila na panský stůl.

 

autor článku: Mgr. Lada Plekker

Ve dnech 30. září až 5. října 2018 jsme se vydali na dlouhou cestu vlakem za našimi slovenskými přáteli. Naším hlavním cílem bylo absolvovat výuku na místní střední odborné škole ekonomické. Ubytováni jsme byli v příjemném hotelu Preveza. Ve škole nás velice mile přivítali a přijali mezi sebe studenti, učitelé i vedení školy a my se aktivně účastnili vyučování ve třídách. Hned v pondělí jsme měli možnost se zapojit do výuky anglického jazyka, občanské nauky, nebo třeba tělesné výchovy. Pro některé z nás byla zajímavou zkušeností hodina ruského jazyka, a to hlavně z toho důvodu, že jsme všichni studenty německého jazyka. V úterý pro nás byl připraven program, během kterého jsme mohli nahlédnout do hodin geografie, ekonomiky nebo hospodářských výpočtů. Ve středu jsme obohatili své zážitky o výlet do Vysokých Tater, konkrétně jsme se vydali k Popradskému plesu, kam nás doprovázeli slovenští studenti společně s panem učitelem Mgr. Jánem Pramukou. Ve čtvrtek jsme v rámci projektového vyučování společně zpracovávali nastřádané materiály z předešlého dne, a to ve formě prezentací, fotografií, videí, kvízů a audio nahrávek. V pátek jsme školu navštívili naposledy, abychom se rozloučili s tamními studenty a učiteli. Poté naše kroky vedly už jen na nádraží a čekala nás cesta zpět domů. Závěrem bychom chtěli poděkovat za přátelskou atmosféru, skvělou organizaci a velmi milou spolupráci všem studentům, učitelům a paní ředitelce ze střední odborné školy ekonomické a také nesmíme zapomenout poděkovat panu učiteli Mgr. Rudolfovi Medunovi za jeho trpělivost a ochotu po celou dobu pobytu.

Pavlína Doudová
Třída 4.A

 

I v letošním roce se naše škola SZeŠ Čáslav podílela na pořádání Vinobraní ve velkolepém areálu zámku Kačina. Akce probíhala dne 08.září 2018 od 10:00h do 19:00h.
K průběhu vinobraní patří troubené fanfáry, koncerty populárních interpretů, ukázky zemědělských produktů, strojů, domácích zvířat, jezdeckých dovedností, soutěž o poznání odrůdy vína, burčákové hody, prohlídky zámku, mnoho dobrého jídla a samozřejmě vína.
Naši studenti se podíleli nejenom na pořádání Vinobraní, ale i na doprovodném programu. Studentky oboru agropodnikání-chovatelství nejprve ukázaly, co se naučila štěňata a posléze proběhla ukázka dog dancingu, agility, pachových stop a obran. Rovněž naši studenti předvedli ukázku Králičího hopu.
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat všem našim studentům a pedagogům, kteří se na 7.ročníku Vinobraní podíleli.

Ing. Jaromír Horníček
ředitel školy

 

 

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole