Informace k provozu škol ve dnech 21. a 22. prosince 2020

MŠMT pro střední školy stanovilo 21. a 22. prosince 2020 jako volné dny podle §24 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení §184a školského zákona.

Dále se v období od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 zakazuje poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.