eduroam – pravidla připojení

Pravidla připojení

K síti eduroam se mohou připojit uživatelé s platným oprávněním, které jim poskytne domovská univerzita resp. škola. Na SZeŠ Čáslav mají nárok na připojení do eduroam žáci a zaměstnanci s aktivním účtem v IS.

Pravidla používání

Pravidla pro používání sítě Eduroam jsou definovány roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

 • Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET – viz. www.cesnet.cz.
 • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra Cesnetu.
 • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých přihlašovacích údajů (heslo, certifikát, …), umožňujících mu přístup do sítě.

Zásady přijatelného užití

Uživatelé nesmějí používat tuto síť pro činnosti, které:

 • umožňují nebo se snaží získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí
 • porušují práva duševního vlastnictví
 • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, brání uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon
 • plýtvají kapacitou sítě
 • ničí integritu informací uložených v počítačích a ostatních síťových prvcích
 • omezují soukromí uživatelů.

Omezení a vlastnosti sítě na SZeŠ Čáslav

 • je podporován protokol IPv4 i IPv6
 • IP adresa se přiděluje dynamicky pomocí DHCP, resp. RA
 • přidělovány jsou adresy z rozsahu 10.10.80.0/24, resp. 2a03:d840:ffff:fb80/64
 • není povoleno používání Peer to Peer sítí.

Monitorování sítě

Provoz všech počítačových sítí na SZeŠ Čáslav je monitorován.

V síti eduroam jsou monitorovány a logovány následující údaje:

 • informace o autentizačních požadavcích s přesným časem,
 • DHCP transakce – přiřazené IP adresy k MAC adresám v časovém úseku,
 • tabulka spojeni – session table
 • tabulka NAT překladů – NAT log
 • je uplatňována politika Data Retention v souhladu s vyhláškou 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

Tyto údaje jsou uchovávány minimálně 6 měsíců.

Blokování přístupu

Při porušení pravidel může být uživateli omezen (zablokován) přístup k síti eduroam.

V případě, že počítač šíří nežádoucí provoz a to i bez vědomí vlastníka počítače, bude uživateli zablokován přístup do sítě, neboť se řádně nestará o používané zařízení. Věnujte proto dostatečnou péči zabezpečení svého počítače.