Střední zemědělská škola v Čáslavi je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem na dobu neurčitou. Vykonává činnost střední školy a působí zde 17 učitelů.

hlavnivchod

Budova je umístěna v Sadové ulici čp.: 1234, 286 01 Čáslav, vlastníkem je Středočeský kraj.

Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 310 lůžek a školní jídelna s kapacitou 560 jídel.

pohled od silnice

Ve škole je 11 klasických tříd, 8 odborných učeben, 3 počítačové učebny, aula, knihovna a hřiště s umělým povrchem.

hriste

Pro výuku tělesné výchovy škola využívá také městské sportoviště v parku Vodranty. Součástí vybavení je školní bufet, ve kterém žáci absolvují individuální praxi.