zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

     Ve školním roce 2016-17 proběhlo okresní kolo Olympiády mladých chovatelů tradičně na jaře v prostorách Domova mládeže Střední zemědělské školy v Čáslavi. Z 11 vyhlašovaných odborností bylo tentokráte obsazeno pouze pět.Všichni úspěšní řešitelé postoupili do mezinárodního kola, které se letos uskutečnilo v termínu 2.-6. srpna v Poběžovicích.

     Slavnostní zahájení proběhlo ve středu v podvečer v sále hotelu Hubertus. Sešlo se zde celkem 92 soutěžících, (z toho 8 ze SR) se svými vedoucími z celkem 23 zúčastněných okresů. Čtvrtek i pátek již patřily soutěži. Výkony soutěžících hodnotilo jedenáct tříčlenných komisí složených z předních odborníků ČSCH. Všichni soutěžící se podrobili vědomostnímu testu, poznávání druhů, plemen a barevných rázů zvířat i odbornému pohovoru ve zvoleném oboru. Mimo to proběhly i odborné besedy a přednášky, které připravily jednotlivé zkušební komise. Pro teraristy byla zajištěna zajímavá návštěva u chovatele vzácných barevných forem krajty královské. Jako vždy, byli soutěžící rozděleni do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Skupina, která v daný den nesoutěžila se zúčastnila doprovodného programu. Děti navštívily hřebčín ve Svržně, kde je zaujal raritní koňský albín. Odpoledne patřilo návštěvě Ekofarmy Moulisových v Milínově u Nezvěstic. Večer pak proběhla noční prohlídka zámku v Horšovském Týně.

     Sobota patřila poznávacímu výletu po Chodském kraji. Soutěžící se svým doprovodem navštívili Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Rozhlédli se po kraji z Kurzovy věže na Čerchově, seznámili se s historií a zvyky v Muzeu Chodska na Chodském hradě. Po prohlídce Domažlic byl výlet završen návštěvou Muzea řemesel v Kolovči, kde se stále vyrábí tradiční kolovečská keramika.

     Slavnostní vyhlášení proběhlo v podvečer opět v sále hotelu Hubertus. Místo pohárů byly tentokráte udělovány ceny reprezentující tradiční chodskou keramiku. První tři soutěžící v dané odbornosti obdrželi džbán, všichni pak malovanou dlaždici. Mimo to si soutěžící odnesli diplom a tašku s řadou pěkných dárků od sponzorů soutěže, kterým patří veliký dík za podporu mladých chovatelů.

    V mezinárodním kole Olympiády mladých chovatelů  reprezentovalo SZeŠ Čáslav celkem sedm z devíti nominovaných žáků. A zde jsou výsledky naší výpravy:

 

Chov psů:

Dvořáková Lucie                 1. místo

Komberec Josef                   3. místo

Mayerová Eliška                  4. místo

Chov akvarijních ryb:

Husák Ondřej                       1. místo

Chov ovcí a koz:

Strašil Michal                       4. místo

Chov drobných hlodavců:

Žaloudková Iveta                 5. místo 

Chov králíků:

Krbcová Veronika                7. místo

 

     V rámci mezinárodního klání se družstvo mladých chovatelů ČSCH stalo opět vítězem nad družstvem SZCH. Tímto finálem skončil letošní ročník Olympiády mladých chovatelů.

     Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují Městskému úřadu Čáslav a SRPŠ při SZeŠ Čáslav za poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce byla pro řadu soutěžících finančně nedostupná.

    Co říci na závěr? Zapojení dětí do soutěže má význam nejen z hlediska účelného trávení volného času, ale umožňuje mladým chovatelům navázat kontakty s vrstevníky se stejnými zájmy a získat nové vědomosti a zkušenosti. Především ve vyšších kolech soutěže se děti dostanou do kontaktu s renomovanými odborníky, kteří jim jsou v rámci přednášek a pohovorů výbornými učiteli. Účast v MK představuje pro děti určitou zkušenost, možnost získat více, než jen základy znalostí. Samotná soutěž dodává často i velkou motivaci něčeho ve své zálibě dosáhnout. Tak ze soutěžících postupně vyrostou úspěšní chovatelé, lidé mající svůj koníček.

     Příští ročník OMCH bude vyhlášen koncem roku. Vrcholem soutěže se stane i tentokráte mezinárodní finále. To se uskuteční opět v srpnu, pravděpodobně v prostorách ČZU v Praze-Suchdole. Soutěžit se bude opět ve dvou věkových kategoriích – do 14 let a od 15 do 18 let (včetně). Případní zájemci najdou další informace o soutěži na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé, nebo se mohou přihlásit přímo u autorky článku, která je pověřena pořádáním soutěže, na tel.: 732 266 935, popř. mailem: novackova@centrum.cz. Okresní kolo probíhá tradičně ve Střední zemědělské škole v Čáslavi. Soutěžit může každý, kdo splňuje věkový limit, tj. maximálně dosažení 18 let v roce konání soutěže.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole