zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Během měsíce března proběhlo na domově mládeže několik tvořivých dílen zaměřených na velikonoční tradice. Jednou z prvních bylo pečení a zdobení perníčků. Již tradičně jej pro zájemce uspořádala p.Veselá. Následovala výroba kraslic. Pod vedením p. Nováčkové si dívky vyzkoušely zdobení včelím voskem a následné barvení v genciánové violeti. Dále pak zdobení vajec ubrouskovou technikou. Mimo to jsme si ukázali i výrobu dekorace – kulíšku na velikonoční vajíčko. Závěrečná dílna byla věnována výrobě pomlázek. Zájemce je naučila plést Mgr. Kovaříková.

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

11

a

b

b1

b3

b2

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole