zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Březnové Čáslavské včelařské vzdělávání 19. – 20.3.2016 jsme zahájili tématem Ekonomika malého včelařského provozu, kde k nejvíce diskutovaným oblastem patřily dotace a prodej ze dvora. Velmi zajímavé bylo porovnání nákladů a jejich návratnosti při chovu 5, 15 a 60 včelstev. Při prodeji jsme hovořili také o plnění sklenic a pastování medu.

Po obědě jsme ve školním včelíně pokračovali v jarní prohlídce a u silnějších včelstev došlo i na pohyb s rámky a nástavky, tak aby včelstva plodovala na co největší ploše. Jednalo se o přípravu na tvorbu oddělků. Teorie k tvorbě oddělků nám zabrala zbytek odpoledne a ne všichni jsme všechny způsoby zcela zvládli pochopit. Trocha odlehčení přišlo až v závěru dne při zatavování mezistěn.

Druhý den jsme začali exkurzí ve Včelařství Jašovi. Hned v úvodu nám ing.Tomáš Jaša předvedl tavení voští a získávání vosku. Pokračovali jsme prohlídkou nového včelína s prozatímní medárnou a kontainery na skladování souší. Velmi zajímavý byl truhlářský provoz na výrobu úlů a jejich vybavení. Ukázka sponkování rámků a drátkování nás přesvědčila i o praktických dovednostech majitele provozu. Termobox např. na ztekucování medu, následné pastování a ochutnávka pastovaného medu byla sladkou tečkou, po které jsme navštívili prodejnu a kovovýrobu zaměřenou hlavně na nerezová víka k úlům. Při přesunech jsme se zvládli seznámit i s kotlem na parafinování nástavků.

Odpoledne, již v učebně, jsme se seznámili s blanokřídlými příbuznými chovaných včel, hlavně s čmeláky a včelami samotářkami. Největší část nedělní teorie byla věnována vadám a chorobám včel z pohledu včelaře. Mnoho praktických rad a zkušeností ing.Tomáše Jaši nám velmi srozumitelně přiblížilo, jak se zachovat, když ve včelstvu zjistíme něco neobvyklého. Na závěr jsme si promítli řadu snímků, jak včelaří ve Francii.

A nyní už se těšíme na příští setkání!

 

Diskuze ve včelíně                                                           Diskuse ve včelíně

Jarní prohlídka (foto F.Říha)                                                             Jarní prohlídka

Hledáme plod (foto F.Říha)                                                             Hledáme plod

Obchod Včelařství Jašovi                                                               Obchod Včelařství Jašovi

Pastování medu                                                                    Pastování medu

Sponkování 2                                                            Sponkování rámků

Sponkování rámků 1

Drátkování sponkovačkou

Tavení voští 1                                                                   Tavení voští

Tavení voští 2

Získávání vosku                                                                   Získávání vosku

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole