Vážení rodiče,

vzhledem k systému přijímacího řízení dochází k mnohým nejistotám jak z Vaší, tak z naší strany. I přes vyšší počet přihlášek než je počet žáků, které můžeme přijmout, se důvodně domníváme, že v tomto počtu je určitá část uchazečů, kteří si vybrali naši školu jako druhou volbu.

Velice si vážíme Vašeho zájmu o studium na naší škole a jsme přesvědčeni o tom, že výběr studijního oboru a školy byl výsledkem pečlivého porovnávání a zjišťování údajů. Apelujeme proto na rodiče i uchazeče, aby v případě splnění kritérií přijímacího řízení a doručení rozhodnutí o nepřijetí nepodléhali nervozitě a nečinili neuvážené kroky.

Ze zkušenosti z minulých let víme, že určité množství přihlášených uchazečů v 1. kole přijímacího řízení, neodevzdá zápisový lístek na naši školu, a tím se následně velmi významně změní pořadí, které rozděluje přijaté a nepřijaté uchazeče.

Doporučujeme uchazečům, jejichž zájem o studium na naší škole je opravdu vážný, aby v případě zamítavého rozhodnutí kontaktovali telefonicky (327 312 631) nebo osobně ředitele školy, případně e-mailem na adresu capova@szescaslav.cz, kde jim budou podány aktuální informace.

Na základě skutečně odevzdaných zápisových lístků přijatých uchazečů bude ředitel školy moci zaplnit volná místa uchazeči, kteří nebyli původně přijati.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si může osobně vyzvednout zákonný zástupce žáka 
v pátek 22. dubna 2011 v době od 7:00 hod. do 15:00 hod. nebo v úterý 26. dubna 2011 v době od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Již v den převzetí rozhodnutí o přijetí je možné odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy (nebo jej lze zaslat do pěti pracovních dní poštou).

Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou na doručenku.

Ing. Josef Zadina v.r.
ředitel SZeŠ Čáslav

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole