zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Odborná exkurze před koncem školního roku byla zaměřena na návrat velkých savců do naší přírody. S nadšením jsme vyrazili do Aklimatizační ohrady v Milovicích, kde se nachází divocí koně pocházející z anglického Exmooru a skot plemena Taurus, které je šlechtěno tak, aby se co nejvíce podobalo vyhubenému praturovi.

Nadšení trochu ochablo s vytrvalým deštěm. Mračna z našich myslí rozehnala pozitivně naladěná etoložka Mgr. Martina Komárková, Ph.D., která nás rezervací provázela a velmi zasvěceně informovala o výzkumech v rezervaci, ekologických souvislostech i etologii koní.

Rezervaci obývají velcí býložravci, ale jsou pouze prostředkem k udržení evropsky důležité lokality Milovice – Mladá. Důvodem ochrany jsou velmi cenné stepní biotopy s nezapojenou křovinnou vegetací s řadou vzácných rostlin a bezobratlých živočichů – zejména korýšů a hmyzu. O tuto nestátní rezervaci pečuje občanská prospěšná společnost Česká krajina.

Následující obrázky vám přiblíží nádhernou, i když uplakanou atmosféru exkurze. Kdo to zažil, kromě nás?

                                                                                                                                                      RNDr. J. Nováček

 

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

k8

k9

k10

k11

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole