zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

wifi_free_greenBudova naší školy je nově pokryta bezdrátovou sítí WiFi, kterou mohou využívat zcela zdarma studenti a zaměstnanci školy. WiFi síť je dostupná v jednotlivých učebnách a také v aule školy. Přístup do sítě je zabezpečen, takže systém vyžaduje zadání hesla pro připojení (podrobnosti sdělí ICT správce).

Realizace WiFi je zajištěna velmi spolehlivými anténami tzv. access pointy, které díky centrálnímu řídícímu prvku dokáží stejnou sítí pokrýt rozlehlé objekty a obsloužit velké množství klientských zařízení. Wifi připojení v SZeŠ Čáslav je určené pro běžné prohlížení stránek, e-mailů atd.

Pravidla pro používání WiFi sítě v SZeŠ Čáslav

 1. WiFi je zdarma k dispozici v určených prostorách školy (chodby, učebny, aula).
 2. WiFi síť smějí používat pouze zaměstnanci nebo studenti SZeŠ Čáslav. Ukončením studia či pracovního poměru toto právo zaniká. Krátkodobé používání WiFi sítě jiným osobám může povolit a zajistit pouze ředitel školy.
 3. V případě technických nebo jiných problémů si SZeŠ Čáslav vyhrazuje možnost službu omezit nebo zastavit.
 4. Na službu WiFi není právní nárok a škola neodpovídá za škody, které by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 5. Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje komukoliv mimo školu nebo provádět činnosti, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i tehdy, kdy jiný uživatel svou nedbalostí umožní přístup k citlivým údajům.
 6. Uživatel WiFi sítě SZeŠ Čáslav musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.
 7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit elektronické dokumenty s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 8. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 9. SZeŠ Čáslav neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě, opožděného dodání či poškození dat, ani za škody vzniklé chybným nastavením uživatelského zařízení.
 10. Porušení pravidel užívání WiFi sítě bude považováno za porušení školního řádu, podle kterého  může být uloženo kárné opatření.
 11. WiFi není určená ke stahování velkého množství dat. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům.

V Čáslavi dne 1. 2. 2015

Ing. Jaromír Horníček, v.r.

ředitel školy

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole