zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Dne 28. května 2019 jsme my, žákyně 3.A, měly možnost představit stávajícím 1. ročníkům dosavad
odvedenou práci v probíhajícím projektu eTwinning na téma: „Geografie regionu“, kterého se naše třída
účastní spolu s partnerskou školou ze Slovenska od začátku letošního školního roku. Formou prezentace, za
poutavého výkladu S. Novákové, se tak žáci ze tříd 1.A a 1.B měli možnost dozvědět více o celém průběhu
projektu, ve kterém možná v budoucnu budou pokračovat i oni. Během prezentace jsme za doprovodu
fotografií zavzpomínaly na návštěvu SOŠ Ekonomické ze Spišské Nové Vsi v naší škole, která proběhla na
začátku dubna a na výlet, kde se naše třídy měly možnost seznámit a lépe se poznat. Prezentace se tak stala
pomyslnou čarou, která zakončuje projekt ve školním roce 2018/2019.
Poděkování patří především Mgr. Medunovi, který nás celým projektem provádí a pomáhá nám, dále také
Mgr.Darině Kovaličové z partnerské školy, která má celý projekt na starosti a vymýšlí aktivity a náplň
projektu, žákům ze Spišské Nové Vsi za spolupráci a v neposlední řadě i paní Ing. Jandové, Ing. Zelené, Mgr.
Plekker, panu řediteli Ing. Horníčkovi a panu Ing. Valešovi, kteří na programu spolupracovali a zajišťovali
pobyt pro slovenské studenty.
Doufáme, že se naše prezentace prvním ročníkům líbila a zároveň se těšíme na další možnost účasti na
projektu i v nadcházejícím školním roce.

Studentky 3.A

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole