zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

V říjnu 2017 byla schválena dotace z Integrovaného operačního programu na akci s názvem:
Střední zemědělská škola Čáslav – odbornost bez bariér“.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Rozpočet projektu přesahuje částku 17 mil. Kč, dotace bude poskytnuta ve výši cca 15,5 mil. Kč.

Cílem projektu je modernizace Střední zemědělské školy v Čáslavi s cílem zvýšit atraktivitu výuky pro stávající i potenciální žáky, zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím odpovídajícího vybavení a infrastruktury a tím připravit absolventy školy v souladu s požadavky trhu práce.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci budovy bývalé kotelny na dílny pro praktickou výuku, pořízení vybavení laboratoří přírodních věd a k zajištění bezbariérovosti školy a dílen.

Podle stávajícího harmonogramu projektu by všechny aktivity projektu měly být dokončeny do konce roku 2018.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole