zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Vstup do webové aplikace Bakaláři

klikněte zde: prospěch žáků

příručka ke stažení ve formátu pdf: příručka pro rodiče – webová aplikace Bakaláři

Úvodní obrazovka pro přihlášení do systému

vstupní obrazovka pro přihlášení

První obrazovka po přihlášení

úvodní obrazovka po úspěšném přihlášení
!! Pokud se některé položky menu nezobrazují, pak služba není povolena správcem systému nebo škola nemá ještě zakoupenu licenci pro spouštění vybrané aplikace !!

popis nabídkového menu po přihlášení rodiče

 • Úvod – návrat na úvodní obrazovku z kterékoliv části aplikace
 • Osobní údaje – dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony,
  adresy, atd. …), systém umožňuje i přímé ohlašování změn přes www.
 • Klasifikace
  • Pololetní klasifikace –
   kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  • Průběžná klasifikace –
   přehled všech průběžně zadaných známek – lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
 • Absence – napojení na modul Třídní kniha – evidence zameškaných hodin – zobrazení po dnech, měsících,
  ale i přímo po vyučovacích hodinách.
 • Rozvrh, a to buď stálý rozvrh nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním.
 • Plán akcí – kalendář a seznam plánovaných akcí školy.
 • Ankety – modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče.
 • Komens – Komunikační systém školy – modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů, apod.).
 • Nástroje – nastavení barevného podkladu, statistiky přihlášení

Změna osobních údajů

Nabídkové menu „Osobní údaje“. Nejprve zaškrtněte na záložce Osobní údaje políčko „umožnit změny,“ teprve potom můžete upravovat jednotlivé položky. Chcete-li upravené informace uložit, potom klikněte na ikonu „Potvrdit“  vlevo  dole. Změna se provede až po schválení správcem systému. Pokud provedené změny nechcete uložit,  klikněte na tlačítko „Zrušit“ vlevo dole.

osobní údaje - čtení
Úprava osobních údajů

úprava osobních údajů

Přehled klasifikace žáka

Kliknutím na nabídku „Klasifikace“ se objeví možnost výběru typu klasifikace:

po výběru „Průběžná klasifikace“ se objeví seznamy předmětů a získané klasifikace za aktuální období.

Komens – komunikační systém školy

Kliknutím na nabídku Komens se zobrazí výběr možností:

Vytvoření a zaslání nové zprávy

Kliknout na řádku „Poslat zprávu“. Objeví se následující okno:

nejdříve vybrat „druh zprávy“ (buď „Obecná zpráva“ nebo „Omluvení absence“)

potom vybrat „příjemce zprávy“ z přednastavených možností:

Výběrem příjemce „učitel“ se vpravo objeví „rozevírací“ seznam učitelů, kterým lze zaslat vytvořenou zprávu.

pro vytvořenou zprávu lze nastavit parametry čtení nebo potvrzení v nabídce „doručení“:

Do největší pracovní plochy zprávy lze zapsat požadovaný text (s využitím jednoduchého formátování) . Tlačítkem „Odeslat zprávu“ dojde k odeslání vytvořené zprávy dříve vybranému příjemci. Tlačítkem „Zpět“ nebude zpráva odeslána a její obsah bude smazán.

Ukončení práce v systému Bakaláři

kliknout na nabídku „Odhlásit“ na pravé straně úvodní obrazovky:

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole