Zahájení školního roku 2015/2016 proběhne dne 1. 9. 2015 od 8:00 hod. Žáci 1. ročníků se společně s rodiči shromáždí v aule školy (1. patro),  kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky a také se seznámí se svými třídními učiteli.

Adaptační kurz nebude v přípravném týdnu organizován.

Seznamy učebnic a ostatních pomůcek sdělí žákům 1. ročníků jednotliví vyučující v úvodních hodinách daného vyučovacího předmětu.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole