Informatika bude pravděpodobně zařazena mezi zkušební předměty až od roku 2012, a to do rámce 3. povinné zkoušky společné části maturity. Je jedním ze tří zkušebních předmětů, ze kterých má žák možnost volit. Dalšími dvěma jsou občanský a společenskovědní základ a matematika.

Dle zákona je povinností CERMATu zveřejnit katalog požadavků 24 měsíců před konáním příslušné zkoušky, katalog informatiky byl zveřejněn na jaře 2010.

katatalogy požadavků ke státní maturitní zkoušce

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole