zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Příkaz ředitele školy číslo: 2/2015

SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POBYT A POHYB PSŮ V AREÁLU ŠKOLY

1.Podmínky pro vstup psů:
 • Student majitel psa je povinen před tím než přivede psa na půdu školy, vyplnit přiložený formulář – Příloha č. 1 a předložit či zaslat mailem ofocený očkovací průkaz s platným očkováním. Zodpovědná osoba je Ing. Kateřina Studená, k zastižení každý čtvrtek či na e-mailu katerinastudena@seznam.cz. V její nepřítomnosti Ing. Žaloudek František -vedoucí praxe.
 • Přístup psa do školy může být zakázán či omezen:
  • Při porušování pravidel pro přístup psa do školy.
  • Bude-li pes vykazovat agresivitu vůči lidem či ostatním psům.
  • V případě porušení Zákona na ochranu zvířat proti týrání.
  • Bude-li pes v nevyhovující výživové či zdravotní kondici
2. Pravidla pro přítomnost psů v areálu školy:
 • Vstup do areálu školy mají pouze psi, kteří mají vyplněnu Evidenční kartu.
 • V areálu školy platí povinnost mít psy upoutané na vodítku, z důvodů bezpečnosti psů, studentů a personálu.
 • Student a majitel psa je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen po svém psovi uklízet exkrementy-všude! To znamená, mít u sebe sáčky na exkrementy a je-li nutno, použít další úklidové prostředky.
 • Pro venčení, výcvik a volný pohyb psů byl vyčleněn oplocený prostor vlevo od vstupní brány (dříve zahrádka), který bude viditelně označen jako prostor s volným pohybem psů. Bude zde umístěn odpadkový koš s víkem na exkrementy a lopatka na exkrementy a také misky na vodu. Studenti jsou povinni po svých psech uklízet a koš vynášet do popelnice.
 • Pro psy, kteří budou umístěny v kotcích v přístřešku, je vyčleněn prostor k nejnutnějšímu vyvenčení za halami. Zde je možné odpoutat pouze psa, který příjde na zavolání a je dobře ovladatelný a to na dobu nutnou k vyvenčení psa.
 • Studenti jsou povinni o psy řádně pečovat, pravidelně je venčit, česat a krmit, věnovat jim dostatek času, pravidelné procházky a dbát o jejich welfare.
 • V případě, že student zjistí napadení svého psa parazity-blechy, vši, dravčík apod., je povinen, okamžitě tuto skutečnost hlásit učiteli kynologie (Ing. Kateřina Studená 603 572 114) katerinastudena@seznam.cz nebo Ing. Žaloudek František, a je nutné provést prevenci proti vnějším parazitům na náklady studenta. Neplatí klíšťata.
 • V případě, že student zjistí u svého psa úraz nepřijímá potravu, nepije apod., platí povinnost, tuto skutečnost nahlásit a neprodleně řešit. Nahlásit učiteli kynologie (Ing. Kateřina Studená 603 572 114 nebo Ing. Žaloudek František) a řešit po dohodě. Akutní stavy řešit okamžitě s veterinárním lékařem a následně ihned hlásit.
 • Studenti a majitelé psů jsou povinni po svých psech uklízet nejen exkrementy-mít vždy u sebe sáček na exkrementy, ale dbát na to, aby jejich pse nenechával v areálu a v budově chlupy a bláto, aby neničil zařízení a nerušil ostatní studenty např. nadměrným štěkáním. Pakliže dojde k znečištění, neprodleně zjednat nápravu.
 • V místě ustájení psů – přístřešek u haly – je nutné dbát zvýšenou pozornost na bezpečnost, např. při venčení psů, tak aby se psi nedostali do přímého kontaktu. To znamená:
  • Při vypouštění psa z kotce ho vždy upoutat na vodítko, aby nemohl běhat po přístřešku a nemohl např. strčit packu nebo ucho skrz mříž do jiného kotce.
  • Stejné pravidlo platí i při vrácení psa do kotce.
  • Kotec udržovat v čistotě.
  • Voda pro psa k dispozici ad libidum-dle libosti.
  • Nenechávat psovi v kotcích nebezpečné věci, které by mohl pozřít, vodítka, košík a podobné.
3. Pravidla pro pohyb psů ve škole
 • Přístup psů je povolen do hodin pouze pro výuku předmětu Chov psů a Výcvik a využití psů, na ostatní předměty psy nevoďte. Pro tyto předměty bude využívána pouze jedna učebna tak, aby se zamezilo pohybů psů mezi studenty jiných oborů, kteří jsou například alergici či mají fobii ze psů či nejsou seznámeni s tím, jak se mají ke psům chovat.
 • Omezení o vstupu neplatí pro psy, kteří jsou cvičeni jako pomocníci osob se zdravotním postižením a mají přístup do všech veřejných prostor včetně jídelny. Ostatní pravidla platí pro všechny psy.
 • Povolení výjimky z těchto pravidel, například pro studenty, kteří se svým psem pracují na reprezentaci školy na nějaké akci, uděluje ředitel školy a jedná se zpravidla o časově omezené povolení.
 • Studenti, kteří jsou majitelem psů, jsou povinni, pokud jdou se psem, u sebe nosit telefon a mít uloženo telefonní číslo na záchrannou službu 155, policii 158 nebo 112, městskou policii v Čáslavi 327 300 240, pohotovost veterinárního lékaře v Čáslavi 724 284 155, učitele kynologie Ing. Kateřina Studená 603 572 114 a to pro případ, že by se stala nějaká nepředvídatelná událost – napadení cizím psem, úraz apod.
 • Studenti budou v rámci výuky poučeni o tom, jak dodržovat pravidla bezpečnosti při práci se psem a jak vyhodnotit potencionálně nebezpečné situace a jak je řešit.
 • Konzultace ohledně provozu, ustájení, krmení, veterinární ošetření, problémového chování, prevence proti parazitům a podobně po dohodě s učitelem kynologie – Ing. Kateřina Studená 603 572 114, katerinastudena@seznam.cz.
4. Zodpovědnost:
 1. Za bezpečnost psů při pohybu a pobytu v celém areálu školy, zodpovídají majitelé psů. Tato zodpovědnost je nepřenosná na ředitele školy, ani na zřizovatele školy.
 2. V případě ztráty nebo krádeže psa z areálu školy ( kotce) nebude majiteli psa poskytnuta ze strany školy žádná náhrada.
 3. Pokud student či majitel psa nebude dodržovat výše uvedené pokyny bude mu zakázán pobyt jeho psa v areálu školy. Studenti budou potrestání dle školního řádu.

Co pořídit:

 • Lopatka na exkrementy 2x – jedna výběh, jedna přístřešek.
 • Koš s víkem 2x – jeden výběh, jeden přístřešek.
 • Misky na vodu.
 • Pytle do koše.
 • Kýbl na vodu – omývání lopatek, misek, úklid (vytíraní) kotců.
 • Hadry.
 • Mop.
 • Dezinfekce.
 • Cedule na výběh ,, volný pohyb psů“, čísla na kotce – možná tabulka – kde by bylo napsáno kdo ho užívá.
 • Skříň do přístřešku – uskladnění čistícího materiálu.
 • Boudy a podlážky do kotců.

Příloha č. 1:

Evidenční karta pro vstup psa do areálu školy (ve formátu PDF – ke stažení)

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole