zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Studijní obor 43-41-M/01 Veterinářství je koncipován tak, aby reflektoval poptávku na trhu práce po odborných technicích s veterinárním a zootechnickým vzděláním. Představuje střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Žáci studijního oboru Veterinářství se naučí:

  • definovat vnější a vnitřní příčiny nemocí hospodářských zvířat
  • vybírat vhodné způsoby léčby zvířat
  • správně řešit úkoly spojené s hygienou chovu
  • orientovat se v legislativě týkající se veterinární péče
  • hodnotit dodržování welfare zvířat
  • základní zootechnické dovednosti v chovech hospodářských i zájmových zvířat

Studijní obor nabízí i možnost získání osvědčení pro různé odborné dovednosti (kurzy canisterapie a hypoterapie, jezdectví, inseminační kurz, stříhání psů, aj.).

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů.

Veterinární asistenti pomáhají veterinárním lékařům (pod jejich vedením a odpovědností) zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat, ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

Absolvent může pracovat také jako laborant nebo zemědělský technikzootechnik v chovech hospodářských zvířat.

Uplatní se také v plemenářských podnicích, v útulcích pro opuštěná zvířata, ve stanicích ohrožených zvířat, v prodejnách zvířat, v chovech cizokrajných zvířat, při výrobě a distribuci krmiv, při zpracování produktů v rámci zemědělského podniku, v oblasti marketingu zdravotnických (veterinárních) potřeb, jako samostatný podnikatel apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Předměty zařazené do učebního plánu studijního oboru Veterinářství

– český jazyk a literatura
– cizí jazyk (angličtina / němčina)
– základy společenských věd
– dějepis
– fyzika
– biologie a ekologie
– aplikovaná biologie a chemie
– chemie
– matematika
– informační technologie
– tělesná výchova
– ekonomika a podnikání
– chov zvířat
– motorová vozidla
– anatomie a fyziologie zvířat
– výživa zvířat a dietetika
– základy latiny
– nemoci zvířat a farmakologie
– veterinární legislativa
– chirurgie a ortopedie
– reprodukce a inseminace
– patologie
– hygiena a technologie potravin
– mikrobiologie a parazitologie
– základy rostlinné produkce
– praxe – učební
– zájmové chovy a aktivity

Ing. Jaromír Horníček

ředitel SZeŠ Čáslav

Kritéria přijímacího řízení pro šk.r. 2017/2018

soubor ke stažení ve formátu PDF: kritéria přijímacího řízení

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole