zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

E-learningový systém Moodle SZeŠ Čáslav

E-learningový systém Moodle (čti: “můdl”)  SZeŠ Čáslav je systém, který doplňuje výuková témata předmětů vyučovaných v rámci jednotlivých studijních oborů. Vyučující mohou prostřednictvím dílčích aplikací systému Moodle vytvářet  různá studijní témata, vypracovávat testy pro  kontrolu pochopení témat, zadávat specifické úkoly, umožnit odevzdání úloh a seminárních prací v elektronické podobě, apod. Systém  je zabezpečen mimo jiné také tím, že uživatelé (“čtenáři”) musí být v systému Moodle SZeŠ Čáslav zaregistrováni.

Každý nový uživatel (pouze z řad žáků SZeŠ Čáslav), který  má zájem o přístup do všech povolených aplikací systému Moodle SZeŠ Čáslav, musí vyplnit a odeslat následující formulář. Po jeho zpracování budou novému uživateli zaslány důležité vstupní údaje (přihlašovací jméno a heslo uživatele) na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve své žádosti.

Žádost o vytvoření účtu v systému Moodle SZeŠ Čáslav:

úvodní poznámky:

Nezapomeňte si nejdříve zkontrolovat velikost volného místa ve Vaší e-mailové schránce, kterou následně budete uvádět v žádosti. Bude-li totiž velikost Vašeho volného místa ve schránce nedostačující, nebude Vám e-mail se vstupními údaji nově založeného účtu doručen! Vymažte proto zbytečné a nepotřebné e-maily ve Vaší schránce!

Upozornění!!!

Pokud vstupní údaje neobdržíte do 48 hodin,  je pravděpodobně Vaše e-mailová schránka plná!  Smažte si v ní nepotřebné soubory (e-maily a přílohy) a potom znovu požádejte o vytvoření účtu nového uživatele Moodle SZeŠ Čáslav! Jestliže bude Vaše schránka plná, nelze Vám na ni odesílat žádné údaje!!!

Před odesláním formuláře pečlivě zkontrolujte svou zapsanou e-mailovou adresu a velikost volného místa ve Vaší e-mailové schránce!

Nyní tedy vyplňte požadované údaje a formulář tlačítkem “Odeslat” předejte ke zpracování:

Vaše jméno, příjmení a třída (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Předmět zprávy (neměňte!)

Vaše bydliště - odkud jste? (vyžadováno)

Účet v systému Moodle SZeŠ Čáslav Vám bude ponechán po celou dobu Vašeho studia!

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole