Ve čtvrtek 22. března 2018 se třída 3.A, studijního oboru „Ekonomika a podnikání“ se zaměřením na cestovní ruch společně s panem učitelem Mgr. Rudolfem Medunou v rámci eTwinningového projektu, setkala s klienty čáslavské organizace „HELPICON“. Nejdříve nás všechny přivítal ředitel školy pan Ing. Jaromír Horníček a potom jsme společně s paní zástupkyní ředitele školy Ing. Danou Jandovou celou skupinu provedli po budově školy. Nejvíce naši návštěvu zaujaly exponáty různých druhů zvířat určené pro odbornou výuku. Následně jsme společně poseděli u slavnostní velikonoční tabule v učebně SUS, kde jsme pro ně připravili tradiční velikonoční pohoštění a poté následovala prezentace na téma: „Velikonoční zvyky a tradice“.
Za naši celou třídu můžeme říci, že to pro nás byla velice zajímavá zkušenost a těšíme se na příští společné setkání.

Barbora Pecinová, Michaela Gavorová, Pavlína Doudová
studentky třídy 3. A

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole