Domov mládeže SZeŠ se v letošním roce zapojil do charitativní akce, sběru víček od PET lahví. Tato víčka jsou po nasbírání většího množství zaslána rodině dítěte s postižením. Ta je odprodá firmě, která víčka dále zpracovává (po rozdrcení víček na granule se z nich vyrábí například kompostéry či lavičky). Za vykoupené vršky rodina pro dítě nakoupí speciální zdravotní pomůcky a potřeby nutné k životu, na něž nemají finanční prostředky. V letošním školním roce jsme se rozhodli pomoci Michalce Láníkové z Holešova, trpící metachromatickou leukodystrofií. Od září 2012 do konce února bylo na domově mládeže nasbíráno a následně odesláno 19 kg víček. V rámci třídění odpadu bude na DM sběr víček pokračovat i nadále.

2013-02-20 18.15.36

2013-02-20 19.54.14

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole