zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

V rámci projektu Erasmus + s názvem Zvýšení jazykové úrovně pedagogů odborných předmětů a stínování na partnerské škole v uplynulém školním roce navštívil Mgr. Rudolf Meduna SOŠ ekonomickou ve Spišské Nové Vsi. S touto školou SZeŠ v Čáslavi spolupracuje od roku 2015 a to zejména na projektech v rámci eTwinningu. Na uvedených projektech se podílejí žáci studijního oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch, za které již získali Národní i Evropský certifikát kvality.
V rámci působení Mgr. Meduny na partnerské škole ve Spišské Nové Vsi se studijního pobytu zúčastnila i skupina studentů SZeŠ Čáslav. Všichni společně měli možnost se účastnit vyučování a aktivně se zapojit do výuky všeobecných i odborných předmětů.
Prvním dva dny pobytu v partnerské škole se střídavě účastnili výuky například anglického jazyka, občanské nauky, tělesné výchovy, ruského jazyka, geografie, ekonomiky a podnikání, hospodářských výpočtů, přípravy jídel a stolování, podnikatelského myšlení, turistiky na venkově a společenské komunikace. Příjemným zjištěním bylo, že výuka často probíhala s využitím výpočetní techniky, různých aktivizujících a motivačních metod vyučování, práce na projektech a jejich prezentace. Škola se také výrazně věnuje i mimoškolním aktivitám.
V plovině pobytu se účastníci projektu společně se slovenskými studenty vydali na celodenní výlet do Vysokých Tater, konkrétně k Popradskému plesu. Pro většinu to byla velmi zajímavá zkušenost, kdy měli studenti možnost si vyzkoušet horskou turistiku a obdivovat krásu tatranské přírody.
Poslední dva dny pobytu v SOŠ ekonomické probíhalo projektové vyučování, v rámci kterého čeští i slovenští studenti společně zpracovávali získané materiály z výletu ve Vysokých Tatrách, a to ve formě prezentací, fotografií, videí, kvízů a audio nahrávek. Po týdnu skvělých zážitků se vydali na cestu domů.
Závěrem je třeba poděkovat vedení školy, učitelům i studentům SOŠ ekonomické ve Spišské Nové Vsi za velmi přátelskou atmosféru, tvůrčí spolupráci a skvělou organizaci pobytu.

 

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole