Předměty zařazené do učebního plánu Sociální činnost

a) povinné vyučovací předměty

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (angličtina, němčina)
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • biologie a ekologie
 • informační a komunikační technologie
 • tělesná výchova
 • ekonomika a podnikání
 • účetnictví
 • sociální péče
 • písemná a elektronická komunikace
 • právo
 • zdravotní tělesná výchova
 • základy racionální výživy
 • pečovatelství
 • pedagogika
 • osobnostní výchova
 • sociální politika
 • sociální zabezpečení
 • výtvarná výchova a arteterapie
 • psychologie
 • sociální poradenství

b) volitelné předměty

 • praxe (učební, rozvrhová)
 • canisterapie
 • hipoterapie

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole