zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Informace k zahájení nového školního roku 2018/19

Vážení studenti a zákonní zástupci,

dovolte nám seznámit Vás s několika informacemi, platnými od nového školního roku 2018/2019.

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti se stavebními úpravami budovy školy (zateplení, úpravy a stavby v interiéru) proběhne zahájení následujícím způsobem:

žáci prvních ročníků:

  • zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. 9. 2018 od 8:00 hod.
    Žáci 1. ročníků se společně s rodiči shromáždí v aule školy (1. patro),  kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky a také se seznámí se svými třídními učiteli.
  • adaptační kurz nebude v přípravném týdnu organizován.
  • seznamy učebnic a ostatních pomůcek sdělí žákům 1. ročníků jednotliví vyučující v úvodních hodinách daného vyučovacího předmětu.
  • žádné učebnice si nemusí žák opatřovat předem, protože ve škole bude pořádána výhodná miniburza učebnic
  • některé učebnice (např. český jazyk, cizí jazyky, apod.) si žáci objednávají společně hromadnou formou (z důvodu výhodnější ceny)
  • výjimku v zajištění pomůcek tvoří sešity, které by si každý žák měl k výuce připravit předem (většinou sešity formátu A4 – „linkované“, „nelinkované“ i „čtverečkové“)

žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků:

  • zahájení školního roku 2018/19 proběhne dne 3.9. 2018 od 8:00 hod. v přidělených třídách – dle rozpisu na informační tabuli v přízemí školy

Při vstupu do školy se žáci budou řídit pokyny p. Kohla a třídních učitelů a zároveň musí dodržovat pravidla BOZP při pohybu na staveništi.

Těšíme se na spolupráci od nového školního roku 2018/2019.

Ing. Jaromír Horníček, ředitel školy

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole