Již Jan Amos Komenský  razil myšlenku „škola hrou“. Tyto myšlenky se SZeŠ Čáslav snaží naplňovat, a proto již několikátým rokem probíhá projekt Poznej svoje peníze. V těchto dnech se k výuce finanční gramotnosti také přidala hra PENÍZE NAVÍC díky grantu čerpanému od společnosti ABC FV http://www.abcfv.cz/, která je jejím autorem.

Tato hra umožní na základě vlastního prožitku získat zkušenosti, jak nejlépe nakládat se svými příjmy. Cílem hry je provést svěřenou rodinu třiceti lety života, splnit stanovené finanční cíle v určeném časovém horizontu, vypořádat se s různými událostmi a nashromáždit dostatek kapitálu k zajištění doživotní renty.

Autor: Ing. Grobelná

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole