Na naší škole si získal oblibu včelařský kroužek. Studenti se učí nejen o biologii včel a životě včelstva, ale i praktickému zacházení se včelstvy. V zimním období připravují rámky, taví vosk a čerpají nové poznatky. Nejatraktivnější je však práce během sezóny, kdy je sladkou odměnou vlastní med a nezřídka i žihadlo.

Studenti pracují v unikátním historickém včelíně Školního statku středočeského kraje v Čáslavi. Jeho rozvoj podporují i prodejci včelařských potřeb. Významným partnerem je prodejna PROVČELY z Lysé nad Labem manželů Honzákových, která dodala nový medomet a další vybavení. Velký dík jim patří zejména za sponzorování novými úly, které postupně nahradí původní, nezřídka skoro šedesát let staré.

V letošním školním roce začal ve spolupráci se ZŠ Sadová Čáslav pracovat i kroužek Mladý včelař pro děti ze základních škol, který je součástí projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ do něhož se zapojil i náš školní statek.

13 14 242

13 14 235

13 14 222

13 14 218

13 14 223

13 14 226

VK1

VK2

VK3

VK4

VK5

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole