Předměty zařazené do učebního plánu studijního oboru Ekonomika a podnikání

a) povinné vyučovací předměty

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (angličtina, němčina)
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • informační a komunikační technologie
 • tělesná výchova
 • biologie
 • obchodní korespondence
 • účetnictví a daně
 • marketing a management
 • právo
 • ekonomika
 • druhý cizí jazyk (ruština, němčina)

b) volitelné předměty

 • živočišná produkce
 • rostlinná produkce
 • jazykově-literární seminář
 • technika cestovního ruchu
 • stravovací a ubytovací služby
 • dějiny ekonomiky
 • veřejná správa
 • profesní komunikace
 • finance
 • cvičení – marketing a management

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole