kód oboru: 41-41-M/01

Předměty zařazené do učebního plánu studijního oboru Agropodnikání

a) povinné vyučovací předměty

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (angličtina, němčina)
 • základy společenských věd
 • dějepis
 • matematika
 • fyzika
 • chemie
 • informační a komunikační technologie
 • tělesná výchova
 • biologie a ekologie
 • základy mechanizace
 • motorová vozidla
 • pěstování a zpracování rostlinných produktů
 • chov zvířat a zpracování živočišných produktů
 • ekonomika a podnikání
 • rozvoj venkova
 • praxe

b) volitelné předměty

 • chov psů, chov koní
 • marketing a management
 • zoohygiena a prevence
 • chov drobného zvířectva
 • základy mechanizace
 • ekologie regionu
 • biologie praktika
 • stravovací a ubytovací služby
 • průvodcovská činnost
 • dějiny kultury
 • další živý jazyk (ruština)

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole