Interní dokumentace obsahuje přehled formulářů (včetně možnosti jejich stažení), které jsou žákům školy k dispozici pro jednání s vedením školy, třídními učiteli, apod.

Po stažení formuláře jej žák čitelně vyplní, podepíše (případně nechá podepsat zákonným zástupcem) a odevzdá příslušnému učiteli nebo v kanceláři ředitelství školy k dalšímu jednání.

Seznamy formulářů:

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole