zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Dne 21.12. 2015 se uskutečnila v aule naší školy velmi zajímavá beseda s přímým pamětníkem procesu kolektivizace v ČSR. Pan Teplý popisoval své zážitky i prožité události po nástupu komunistů k moci. Na IX. sjezdu KSČ v roce 1949 byl vyhlášen Program združstevňování zemědělské výroby, který byl postupně uskutečňován během 50. let. Dne 23. 2. 1949 byl přijat zákon o JZD. Cílem bylo učinit ze svobodných rolníků státní zaměstnance a v rámci likvidace selského stavu je připravit o vlastnictví půdy.

Kolektivizace zemědělství v ČSR narazila na odpor rolníků, na který komunistický režim reagoval represemi a často i nezákonným postihem – vysokými pokutami např. za nenahlášené stavy domácího zvířectva, odpojováním elektrického proudu, šikanováním častými kontrolami statku – třeba i několikrát týdně, mnohaletým vězením, násilným přesídlováním rodin do pohraničí, atd.

Podle dostupných pramenů bylo do konce roku 1953 jen v Čechách násilně vysídleno 1629 rodin. Kolektivní hospodářství, které z vlastníků učinilo námezdní zaměstnance na svém hospodářství, nejen porušilo Ústavou zaručené soukromé vlastnictví, ale ukázalo se i nedostatečně výnosným.

Od roku 1990 je tento stav bohužel složitým procesem privatizace napravován.

fotogalerie z besedy:

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole