zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

V uplynulém týdnu navštívili žáci tříd 1. ZF, 2.V a 3.B dvě zemědělské farmy specializující se na chov skotu. Ukázalo se, že – jak praví známé přísloví – když dva dělají totéž, není to totéž. První farmou bylo hospodářství pana Francla, konkrétně provoz v Kynicích. Zde je, jak nám přesně a aktuálně uvedla zootechnička Ing. Zdena Karbanová, ustájeno 304 dojných krav červenostrakatého rázu, kdy převládá plemeno ČESTR. Ono přesné číslo nebylo uvedeno náhodně, jelikož počet krav na farmě se přirozeně mění podle otelených jalovic a my jsme již krátce po osmé hodině ráno věděli aktuální stav. Tedy ještě přesněji věděla ho paní zootechnička, což bylo první znamení, že je zapálenou chovatelkou a ženou na svém místě. Těch znamení bylo pak ještě mnoho, ale hezky popořádku. Tři stovky červených strak dávají 8200 kg mléka na laktaci a byť z osobních důvodů majitele nejsou zapojeni v kontrole užitkovosti, je tento výkon na velmi dobré úrovni. Stejně jako další parametry, ať již kvalitativní u dodávaného mléka, nebo reprodukční, kdy se například mezidobí a inseminační interval pohybuje pod běžnými čísly. To je, jak zdůraznila ing. Karbanová, způsobeno motivací pracovníků a jistým postupným výběrem kvalitních ošetřovatelů. Podnik se dále zabývá výkrmem žírných býků na farmě v Leštině, kde dosahují průměrného denního přírůstku 1,1 kg u červenostrakatých zvířat a 1,3 kg u masných plemen. S čímž souvisí i další farma s chovem skotu, tentokráte v obci Pavlov, kde je situováno 140 masných krav s převažujícím plemenem Charolais. Červené krávy se částečně připouštějí i Piemontesem a překvapivě Belgickým modrým, což oproti předpokladům nečiní problémy, zejména pak při porodech zvířat. Ve výčtu pak nesmí chybět plemeno Aubrac, které bylo chovatelkou velmi vyzdvihováno pro svou pevnost a výdrž.
Jelikož nás již tlačil čas, přesunuli jsme se jen o několik kilometrů dále, do obce Zdeslavice u Číhoště, kde se nachází farma Zelené údolí eko s r.o., chovající majestátní plemeno Highland. Na 78 hektarech trvalých travních porostů se pase 90 zvířat všech kategorií, z čehož jsou dvě stáda matek s plemennými býky a po jednom stádě býků a jalovic. Správce farmy, pan Ing. Lukáš Tvrdík, nás velmi působivě seznámil s plemenem, jeho chovem a genetickými specifiky, které souvisí mimo jiné i se zbarvením zvířat. Měli jsme možnost vidět velmi vzácné bílé zbarvení a dále všechny barevné rázy plemene. Plemeno Highland je extenzivní masné plemeno, které se zde chová celoročně na pastvě, bez ustájení, pouze s možností závětří, např. v části lesa. Jedná se o pozdní plemeno s nižší intenzitou masné užitkovosti a delší dobou výkrmu. Za to přináší svým chovatelům velmi kvalitní maso ekonomicky nenáročné na produkci. Vedlejším faktorem je jistě i možnost vyššího počtu chovaných zvířat na hektar, daná menším tělesným rámcem. Což do jisté míry kompenzuje extenzivní ráz plemene. Farma se kromě produkce jatečných zvířat zabývá i odchovem plemenných zvířat a jejich prodejem dalším chovatelům. Jedná se o možnost chovu skotu poněkud jiným způsobem, než jsme zde byli v posledních desetiletích zvyklí. Avšak více než dvacetiletá historie farmy dokazuje, že tento způsob je životaschopný a již si našel své místo mezi chovateli skotu.
Obě farmy, tak rozdílné ve svém zaměření, spojuje zanícení jejich pracovníků a zájem o chov zvířat. Oběma našim hostitelům patří velký dík za čas, který s námi strávili a který je jistě investicí do budoucnosti našeho zemědělství.

autor článku: Bc. Jaroslav Trávníček

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole