Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z anglického General Data Protection Regulation – GDPR) tvoří ucelený soubor pravidel na ochranu dat v evropském prostoru.
GDPR se týká každého, kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje evropských občanů, včetně společností a dalších subjektů mimo území Evropské unie působících na evropském trhu.
Nařízení bylo přijato v dubnu 2016, ale v platnost vstoupí až 25. května 2018. V České republice nahradí současnou právní úpravu – zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a bude doplněno českým adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který je v současné době stále v legislativním procesu. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími právě z Obecného nařízení.
Jsme si vědomi, že GDPR neovlivňuje jen prostředí informačního systému, ale zásadním způsobem vstupuje do organizace a nastavení fungování škol. Proto se ze všech sil snažíme pomoci vám s implementací Obecného nařízení na vašich školách.
Proto jsme ve stálém kontaktu s MŠMT, S ÚOOÚ s dalšími odborníky na problematiku GDPR, především z oblasti IT a práva.

Užitečné odkazy:
Metodika MŠMT ke GDPR, dostupné: http://www.msmt.cz/file/44592/
Stránky věnované problematice GDPR: www.gdpr.cz
GDPR dle ÚOOÚ,dostupné: https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

 

Pověřencem pro SZeŠ Čáslav byl jmenován:

Mgr. Jan Holík

tel.: 327 312 119

mobil: 724 806 841

emai: holik@szescaslav.cz

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole