zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

19. 3. 2014 se v aule SZeŠ Čáslav uskutečnil odborný seminář cestovního ruchu.

Cílem semináře bylo zpracování projektu na  zapojení památek a kulturních institucí do destinačního managementu Čáslavi a okolí. A tím oživit cestovní ruch v Čáslavi a dostat ho do širšího povědomí.

Účastníky odborné besedy byli studenti VŠ ekonomické z Prahy se zaměřením na ekonomiku kultury, cestovního ruchu a management umění, kteří se zabývají metodami na opravu památek a regionální komunikací a studenti 4. ročníku SZeŠ Čáslav studijního oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch.

Odbornou veřejnost reprezentovali :

vysokoškolský profesor  Doc. Patočka, Mgr. Tvrdík za MAS Lípa pro venkov, Bc. Jerie zastupitel města Čáslavi, Bc. Drahoš jednatel společnosti Nová Lhota, Ing. Vopálková z Průvodcovské služby Kutná Hora, Ing. Musílková z Destinačního managementu Kutná Hora.

Za SZeŠ Čáslav se semináře zúčastnila Ing. Dana Jandová, zástupkyně ředitele školy a Mgr. Rudolf Meduna.

Pan Mgr. Radek Tvrdík nás seznámil s jeho projektem Paměť venkova, který se zabývá 15-ti projekty na podporu vzniku muzeí a obnovu kempů na řece Sázavě a obnovu naučných stezek. Také nás zasvětil o pokus propojení měst s venkovem, jako jsou zemědělské projekty a obnovy památek.

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole