zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Žáci a učitelé Střední zemědělské školy v Čáslavi se připojili k projektu Krokus, který již několik let realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Cílem projektu je zasadit jeden a půl milionu cibulek žlutých krokusů, a tím si připomenout stejný počet dětských obětí holocaustu a tisíců dalších dětí, které přišly o život během válečných konfliktů ve světě. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, již byli Židé nuceni během období nacismu nosit.V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem mezinárodního Dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Projekt Krokus tedy nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku holokaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Zapojení mládeže do sázení cibulek krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti.
Žáci 1. ročníku studijního oboru Agropodnikání proto vysadili v pátek 15. 11. 2019 celkem 250 kusů cibulek žlutých krokusů. Před samotnou výsadbou byli všichni žáci seznámeni s náplní, cílem a stručnou historií projektu. Poté následovalo čtení jednoho pamětnického příběhu z knihy „Zapomenutí sousedé: Židé v Čáslavi a Uhlířských Janovicích“ od Aleny Jindrové a Marka Lauermanna a krátká debata o celé problematice.

Už teď se těšíme na předjaří, kdy se v zeleném trávníku naproti hlavního vchodu do školy objeví žlutá kvítka krokusů jako symbolika jedné ze smutných kapitol naší historie.

Za seznámení s projektem a jeho podporu bychom rádi poděkovali panu Markovi Lauermannovi.

Text: Kristýna Neuhauserová

čerpáno z: http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/szes-caslav-se-zapojila-do-projekt-krokus-2019/

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole