Ve čtvrtém ročníku navazuje výuka matematiky na základy analytické geometrie. Hlavním tématem prvního čtvrtletí je prohloubení praktických znalostí při práci s vektory, zavedení několika typů analytického vyjádření přímky a jejich vzájemných převodů.

Následuje problematika posloupností a jejich praktického využití. V návaznosti na statistiku a předmět účetnictví jsou žákům podány základy finanční matematiky. Závěr čtvrtého ročníku tvoří učivo kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky v praktických úlohách.

  • Analytická geometrie lineárních útvarů
  • Kuželosečky
  • Posloupnosti
  • Kombinatorika a pravděpodobnost
  • Statistika
  • Souhrnné opakování středoškolské matematiky

návrat zpět

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole