Ve třetím ročníku je matematické vzdělávání zaměřeno na goniometrii, převody úhlových měr, prohloubení učiva trigonometrie a základy stereometrie. V trigonometrii jsou úlohy zaměřeny na řešení praktických problémů s aplikací sinové a kosinové věty. V základech stereometrie by žáci měli prakticky zvládnout axiomy stereometrie, úlohy na prostorovou orientaci, doplněné o řezy těles. Na konci třetího ročníku jsou žáci seznámeni se základy analytické geometrie, zejména s pojmy kartézský systém souřadnic, orientovaná úsečka, vektor a operace s vektory.

  • Goniometrie
  • Trigonometrie
  • Stereometrie
  • Objemy a povrchy těles
  • Vektorová algebra

návrat zpět

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole