Učivo předmětu Matematika se skládá z několika tematických bloků, které jsou vzhledem ke svému obsahu vzájemně propojeny. Předmět matematika se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého studia SZeŠ Čáslav.

vyučující:

 • Mgr. Milan Mikeska
 • Ing. Jiří Reichel

týdenní časová dotace:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 hod. týdně 2 hod. týdně 2 hod. týdně 2 hod. týdně

studijní literatura:

  • výukové stránky systému Moodle SZeŠ Čáslav a další studijní odkazy na Internetu
  • Sbírka úloh pro střední školy – Maturitní minimum – nakladatelství Prometheus
  • Sbírka úloh pro střední školy – Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy, nakladatelství Prometheus
  • Jindra Petáková: Příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ – nakladatelství Prometheus
  • Odmaturuj z Matematiky (1. a 3. díl) – nakladatelství Didaktis doporučené učebnice matematiky, pro studium i přípravu k maturitě
  • Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU – 1. až 4. díl – nakladatelství Prometheuspovinné učebnice matematika 1. až 4.

     Studijní témata matematiky pro jednotlivé ročníky

    

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole