zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Ve druhém ročníku tvoří hlavní náplň matematického vzdělávání pojem funkce, její charakteristické rysy, druhy a schopnost praktických aplikací pojmu funkce v různých životních situacích. Nedílnou součástí učiva matematiky ve druhém ročníku jsou rovnice, které žák musí umět řešit, kategorizovat a prakticky používat. Od lineárních rovnic a nerovnic směřuje učivo ke kvadratickým rovnicím a nerovnicím. Po zvládnutí tématu klasických rovnic řeší žáci rovnice exponenciální a logaritmické.

Algebraické výrazy

 • Algebraický výraz, lomené výrazy
 • Mnohočleny a operace s mnohočleny
 • Výrazy s mocninami a odmocninami

Funkce

 • Úvod do studia funkcí
 • Lineární funkce, nepřímá úměrnost
 • Kvadratická funkce, mocninné funkce
 • Exponenciální a logaritmické funkce

Rovnice a nerovnice

 • Lineární rovnice a nerovnice
 • Rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • Lineární nerovnice
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Kvadratická rovnice a nerovnice
 • Exponenciální a logaritmické rovnice

návrat zpět

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole