V prvním ročníku je učivo zaměřeno na opakování, ale hlavně na prohloubení získaných matematických vědomostí ze základní školy. Slouží jako důležitá průprava k tématům typické středoškolské matematiky.

Operace s čísly a výrazy

 • Přirozená čísla, Dělitelnost
 • Celá čísla
 • Racionální čísla
 • Desetinná čísla
 • Procenta a promile
 • Reálná čísla, Intervaly
 • Absolutní hodnota
 • Úměrnosti
 • Číselné výrazy

Planimetrie

 • Základní objekty planimetrie
 • Trojúhelníky
 • Mnohoúhelníky
 • Kružnice, kruhy
 • Konstrukční úlohy
 • Osová a středová souměrnost
 • Posunutí, otočení
 • Podobnost

návrat zpět

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole