zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

         Ve dnech 22.-26. srpna 2018 proběhl v areálu České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole jubilejní 50. ročník Olympiády mladých chovatelů. Tentokráte se završil formou mezinárodního kola. Tato akce proběhla pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské a děkanky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů prof. Ing.Ivy Langrové, CSc., které se též osobně zúčastnily slavnostního zahájení.

          Soutěže se zúčastnilo celkem 119 dětí z 25 okresů a SR. Z toho bylo 29 mladých králíkářů, 12  holubářů, 11 drůbežářů, 13 chovatelů okrasného ptactva, 3 akvaristé, 7 teraristů, 10 chovatelů koček, 6 chovatelů ovcí a koz, 3 chovatelé nutrií a činčil, 13 dětí soutěžilo v oboru chov drobných hlodavců a 12 v kynologii. Soutěžící byly rozděleni po odbornostech do dvou skupin, kdy jedna soutěžila ve čtvrtek a druhá v pátek. Soutěžící zkoušely tříčlenné komise složené z předních odborníků v daném oboru. Hodnocena byla jejich písemná práce, znalosti při odborném pohovoru, písemný test a „poznávačka“ z dané odbornosti. Poznávání zvířat probíhalo jak na živých zvířatech, tak i podle obrázků. Po ukončení soutěže následovaly odborné přednášky a besedy. Pro skupinu, která momentálně nesoutěžila byl připraven zajímavý program. Soutěžící a jejich vedoucí si prohlédli areál univerzity a vyslechli poutavý výklad. Mohli nahlédnout do učeben fakulty agrobiologie, kde zaujala zejména pitevna s ukázkou telete a selete upraveného k výuce anatomie. Prohlédli si demonstrační a pokusné stáje s malou mísírnou krmiv. Navštívili i pokusná políčka, skleníky a tzv. Libosad. Zážitkem byla návštěva jízdárny ČZU. Účastníci též mohli využít sportoviště KTV ČZU včetně plaveckého bazénu. Mimo areál univerzity byla zajištěna prohlídka historických prostor Senátu PČR.  Sobota patřila společné návštěvě pražské ZOO. Netradičně byla pojata i cesta tam, kdy se za krásného počasí děti svezly přívozem přes Vltavu. Večer již patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků.

     Naše výprava letos uspěla následovně:

       chov ovcí a koz : Eliška Honzáková – 2. místo

      chov koček:          Natálie Langpaulová – 2.místo

      chov psů :             Lucie Dvořáková – 2. místo 

                                 Kamila Vosáhlová – 4. místo

     chov okr. ptactva : Michaela Machová – 5. místo

     Kromě jubilejních medailí obdrželi všichni soutěžící diplom a tašku s řadou hodnotných dárků od sponzorů soutěže. V rámci Mezinárodní soutěže družstev zvítězilo s 53 bodovým náskokem družstvo ČR, resp. ČSCH. Zakončením celé akce byl slavnostní raut a after party. Překvapením pro všechny byl působivý ohňostroj. V rámci jubilejního ročníku bylo umožněno i setkání bývalých soutěžících, kteří se mohli zúčastnit celého sobotního programu. Akce končila nedělním ranním odjezdem všech účastníků domů.

      Olympiáda mladých chovatelů tak pro tento rok skončila. Pořadatelé a účastníci tímto zároveň děkují SRPDŠ SZeŠ Čáslav a Městskému úřadu Čáslav za poskytnutý příspěvek, bez něhož by tato akce mohla být uskutečněna jen s velkými obtížemi.

      

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole