Také letos proběhlo na SZeŠ Čáslav školní kolo biologické olympiády. Tentokráte na téma „Budiž světlo“. Studenti soutěžící v kategorii B nejprve zodpověděli otázky všeobecného biologického testu. Následovalo poznávání přírodnin. Hlavně rostlin a živočichů. Většina studentů s poznáváním bojovala, ale někteří ho zvládli poměrně slušně, ovšem chyběli jim teoretické znalosti.

     V praktické části soutěžící pozorovali pohyb chloroplastů v lístcích vodního moru. V další úloze pozorovali zbarvení výluhu chlorofylu. Bohužel špatný úhel pohledu přes modrý plast jim neumožnil pozorovat červené zbarvení, které bylo vidět při pohledu z boku – mimo plast, kterým procházelo světlo. V dalších úlohách, které byly zaměřeny na oči živočichů nebo peří ptáků, byly studenti úspěšnější. Díky tomu jsou i celkové výsledky povzbudivější než v minulém roce.

     Ze sedmi účastníků si nejlépe vedla Kristýna Podlipná ze třídy 1.B, druhá byla Markéta Hampová z 2.B2. Soutěžícím blahopřeji a děkuji za účast!

                                                                                                                                                RNDr. Jiří Nováček

 

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole