zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Předmět Základy společenských věd je na středních odborných školách součástí společenskovědního vzdělávání. Pomáhá při začleňování žáka do společnosti a připravuje ho na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Syntetizuje různorodé informace z oblasti politiky, etiky, psychologie, filozofie, práva a učí žáka porozumět současnosti a světu.

Učivo se skládá z několika nosných celků. Důraz je kladen na tematické celky Člověk jako občan, Člověk v lidském společenství, Člověk a jeho duševní stránka, Člověk a svět, Praktická filozofie. Obsah učiva je odvozen ze společenskovědního vzdělávání podle RVP pro daný studijní obor. Výuka vychází z obsahu Katalogu cílových požadavků ke státní maturitní zkoušce.

vyučující:

Mgr. Bubeníčková Stanislava

časová dotace výuky:

studijní obor: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Agropodnikání 2 1 1 2
Ekonomika a podnikání 1 1 1 2
Ekologie a životní prostředí 2 1 3

Seznam učebnic:

Občanská nauka pro SOŠ 1.díl, M.Valenta, SPN

Občanská nauka pro SOŠ 2.díl, M.Valenta, SPN

Základy filozofie a etiky pro SŠ L.Adamová,V.Dudák, Fortuna

Doporučená studijní literatura:

Odmaturuj ze společenských věd, kol.autorů, Didaktik

základy společenských věd

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole