zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Předmět Technika cestovního ruchu patří mezi volitelné předměty pro studijní zaměření cestovní ruch. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vědomosti o různých druzích  cestovního ruchu a turistiky a jejich realizací v České republice i v zahraničí. Seznámit studenty s jednotlivými službami v cestovním ruchu a jejich materiálně – technickým zabezpečením.

vyučující:

Mgr. Rudolf Meduna

časová dotace výuky předmětu

2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 1 2

seznam učebnic:

Drobná,D. –  Morávková,E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost.Fortuna, Praha 2004

technika cestovního ruchu

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole