Předmět Technika cestovního ruchu patří mezi volitelné předměty pro studijní zaměření cestovní ruch. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní vědomosti o různých druzích  cestovního ruchu a turistiky a jejich realizací v České republice i v zahraničí. Seznámit studenty s jednotlivými službami v cestovním ruchu a jejich materiálně – technickým zabezpečením.

vyučující:

Mgr. Rudolf Meduna

časová dotace výuky předmětu

2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 1 2

seznam učebnic:

Drobná,D. –  Morávková,E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost.Fortuna, Praha 2004

technika cestovního ruchu

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole