Předmět Stravovací a ubytovací služby patří mezi volitelné předměty pro studijní zaměření –cestovní ruch. Cílem předmětu je poskytnou studentům základní vědomosti z oblasti gastronomie, společenské výchovy, hygieny a estetiky.

vyučující:

Mgr. Rudolf Meduna

časová dotace výuky

2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 2

seznam učebnic:

Salač,G.: Stolničení. Fortuna, Praha 1996

Vodochodská,L. – Štěpánek,K.: Technologie v kostce. Ratio, Úvaly

učebnice pro stravovací a ubytovací služby

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole