zřizovatel SZeŠ Čáslav
Krajský úřad Středočeského kraje
wi-fi síť eduroam
wi-fi síť eduroam
wi-fi eduroam
Veterinární ordinace
Veterinární ordinace
Zateplení SZeŠ Čáslav
Zateplení SZeŠ Čáslav
Odbornost bez bariér
Dotace IROP - SZeš Čáslav - odbornost bez bariér
Projekt Šablony
Projekt Šablony
Studijní obory, učební obor
Studijní obory a učební obor v SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
QR kódy SZeŠ Čáslav
nabidka práce
nabídka práce a dalšího studia pro žáky a absolventy naší školy
Edupage
Edupage - známky, suplování, rozvrhy, e-learning
Návštěvnost www
TOPlist

Tento vzdělávací program je určen pro výuku druhého cizího jazyka. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky jsou formulovány na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Výuka vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností tak, aby byli schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, porozumět pracovním postupům, zpracovávat informace týkající se oboru vzdělání v cizím jazyce. Znalost cizího jazyka prohlubuje všeobecné vzdělání žáků a napomáhá jejich lepšímu uplatnění na trhu práce, připravuje je na život v multikulturní společnosti.

Obsah učiva je odvozen ze vzdělávání a komunikace v cizím jazyce pro RVP daného studijního oboru. Řečové dovednosti se rozvíjí na základě jazykových prostředků a komunikačních situací. Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života:

– osobní údaje, rodina, přátelé, denní program

– bydlení, dům a byt

– obchody, nákupy

– móda, oblékání

– počasí

– jídlo, stravování

– cestování, turistika

– zdraví, lidské tělo

– škola, vzdělávací systém

-volný čas, zájmy

– tradice, zvyky, svátky

– zaměstnání, práce, životopis

vyučující:

Mgr. Bubeníčková Stanislava

časová dotace výuky:

studijní obor: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Agropodnikání 2 2 2 2
Ekonomika a podnikání 2 2 2 2

seznam učebnic:

„Raduga pa novomu“ 1.-3.díl, kol.autorů, Fraus

ruský jazyk

Comments are closed.

Přehled rubrik
Vyhledat v SZeŠ
Meteorologická stanice
Meteorologcká stanice ČHMÚ v SZeŠ Čáslav
Spolupráce
Spolupráce
Institut vzdělávání – Praha
Institut vzdělávání - Česká zemědělská univerzita v Praze
Jídelní lístek
Jídelní lístek
Studium na vysoké škole